Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Komentarze

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Cóż po socjologii...

 • Izabella Bukraba-Rylska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.18
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Abstrakt

Tekst wykładu inauguracyjnego zawiera refleksje nad ideą uniwersytetu, powinnościami profesorów i prawami studentów oraz słowa krytyki pod adresem aktualnej kondycji uczelni podporządkowanych biurokracji.

Bibliografia

 1. Bourdieu P. 1984. Homo Academicus, Les Éditions de Minuit.
 2. Brzozowski S. 1990. Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej, Wydawnictwo Literackie.
 3. Bujak F. 1976. Nauka a społeczeństwo, [w:] tegoż, Wybór pism, t. I, red. H. Madurowicz-Urbańska, PWN, s. 219–232.
 4. Bystroń J.S. 1995. Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej, [w:] Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego. Wybór tekstów, red. J. Szacki, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Custine A. de 1995. Rosja w roku 1839, t. I, tłum. P. Hertz, PIW.
 6. Furedi F. 2008. Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, tłum. K. Makaruk, PIW.
 7. Kaufmann J.-C. 2004. Ego. Socjologia jednostki, tłum. K. Wakar, Oficyna Naukowa.
 8. Krimsky S. 2006. Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach nauki i biznesu, tłum. B. Biały, PIW.
 9. Kurczewski J. 2012. Antropologia Ludwika Krzywickiego, [w:] Wizjoner i realista. Szkice o Ludwiku Krzywickim, red. J. Hrynkiewicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Mills C.W. 2007. Wyobraźnia socjologiczna, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Ortega y Gasset J. 2008. Medytacje o „Don Kichocie”, tłum. J. Wojcieszak, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 12. Scruton R. 2011. Piję, więc jestem. Przewodnik filozofa po winach, tłum. M. Szczubiałka, Wydawnictwo Aletheia.
 13. Silver B. 2009. Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., tłum. M. Starnawski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 14. Zabłocki G. 2014. Od „światowej socjologii wsi” do polityki wobec nauk społecznych i humanistycznych, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1, s. 185–195.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.