Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Procedura recenzji

Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadsyłanych zgłoszeń. Jeśli pasują tematycznie do jednego z planowanych numerów - kierowane są do recenzji.

Artykuły oceniane są przez dwóch anonimowych recenzentów w systemie double-blind review (recenzenci nie wiedzą, kto jest autorem, a autor nie wie, kim są recenzenci). Z tego względu prosimy o usunięcie zarówno z tekstu, jak i z właściwości pliku elektronicznego wszystkich informacji, które mogłyby pozwolić na identyfikację autorstwa.

Główne kryteria brane pod uwagę przy ocenie artykułu to:

  • oryginalność ujęcia tematu
  • istotność tematu i wszechstronność jego omówienia
  • poprawność argumentacji
  • odpowiedni dobór przykładów, źródeł, literatury przedmiotu
  • zgodność z tematem numeru
  • struktura tekstu.

Recenzent opiniuje tekst i przekazuje redakcji swoją rekomendację. W przypadku oceny pozytywnej recenzent może zaznaczyć jedną z dwóch opcji: artykuł nadaje się do druku bez zmian lub z niewielkimi poprawkami redakcyjnymi, lub artykuł nadaje się do druku, ale wymaga uzupełnienia źródeł, rozwinięcia argumentacji etc. Recenzent może też uznać, że artykuł nie nadaje się do druku. Na podstawie opinii uzyskanych od recenzentów, redakcja przystępuje do selekcji artykułów, które ukażą się w danym numerze.

Warunkiem przyjęcia tekstu jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii. Jeśli oceny recenzentów są rozbieżne, artykuł kierowany jest do trzeciego recenzenta i jego opinia jest rozstrzygająca. Recenzje przesyłane są autorom z prośbą o dokonanie niezbędnych poprawek i uzupełnień, o ile zostały one zasugerowane przez recenzentów.

Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku należy do Redaktora Naczelnego czasopisma.