Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 1(2)Jak odnieść sukces w nauce?

Opublikowano 1 kwietnia 2012

Opis numeru

Uczeni nie różnią się od innych ludzi – pragną sukcesu. W tym numerze „Stanu Rzeczy” podejmujemy się zdefiniowania sukcesu w nauce. Izabela Wagner obszernie analizuje strategie (nie zawsze uczciwe) kariery pewnego Wybitnego Naukowca o międzynarodowym uznaniu. Kolejni autorzy przedstawiają sposób osiągania indywidualnego i kolektywnego sukcesu: od szkół Leo Straussa i tartusko-moskiewskiej po pokolenie pomocników artylerii (Habermas, Ratzinger, Luhmann) i warszawską szkołę historyków idei. Tom uzupełnia artykuł Antoniego Sułka o metodologicznych wyzwaniach, które towarzyszą badaniom sondażowym nad antysemityzmem.

Pełny numer

Wstęp