Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

O Bourdieu przejrzyście i krytycznie: Karolina Sztandar-Sztanderska. „Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu”

 • Tomasz Warczok
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.12
Opublikowane
1. 04. 2012

Bibliografia

 1. Bennett, T., Savage, M., Silva, E., Warde, A., Gayo-Cal, M., Wright, D. 2009. Culture, Class, Distinction. London–New York: Routledge.
 2. Bourdieu, Pierre. 1984. Homo academicus. Paris: Éditions de Minuit.
 3. Bourdieu, Pierre. 1987. Legitimation and structured interest in Weber’s sociology of religion. W: S. Whimster, S. Lash (ed.). Max Weber, Rationality and Modernity. London–Boston–Sydney: Allen & Unwin, s. 119–136.
 4. Bourdieu, Pierre. 1988. L’ontologie politique de Martin Heidegger. Paris: Éditions de Minuit.
 5. Bourdieu, Pierre. 2000. Les structures sociales de l’économie. Paris: Éditions du Seuil.
 6. Bourdieu, Pierre. 2001. Science de la science et réflexivité. Paris: Raisons d’Agir.
 7. Bourdieu, Pierre. 2009. O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Tłum. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Jacyno, Małgorzata. 1997. Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 9. Lahire, Bernard. 2002. Répéter ou inventer. „Le Monde”, 25.01.2002. http://www.homme-moderne.org/societe/socio/blahire/mortPB.html.
 10. Matuchniak-Krasuska, A. 2010. Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 11. Pinto, Louis. 2002. Bourdieu et la theorie du monde social. Paris: Éditions Albin Michel.
 12. Swartz, David. 1997. Culture and Power. The Sociology of Pierre Bourdieu. Chicago–London: The University of Chicago Press.
 13. Swartz, David. 2005. Le capital culturel dans la sociologie de l’éducation américaine. W: G. Mauger (ed.). Rencontres avec Pierre Bourdieu. Broissieux: Éditions de Croquant, s. 453–465.
 14. Wacquant, L.J.D. 1993. From Ruling Class to Field of Power: An Interview with Pierre Bourdieu on La noblesse d’État. „Theory, Culture and Society” vol. 10, no. 3, s. 19–44.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne