Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

Między problemem teologiczno-politycznym a wiarą politologa. Kilka uwag o szkole Straussowskiej

 • Paweł Armada
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.4
Opublikowane
1. 04. 2012

Abstrakt

Artykuł ten omawia niektóre zasadnicze rysy tzw. szkoły Straussowskiej w kontekście głębokiej spuścizny intelektualnej jej założyciela. Leo Strauss był w latach 30. uchodźcą z nazistowskich Niemiec i następnie osiadł w USA, gdzie zyskał sławę jako wybitny nauczyciel w dziedzinie nauk politycznych, zwłaszcza na University of Chicago. Choć zajmował się głównie nadzwyczaj złożonym zagadnieniem relacji między filozofią a prawem, tj. życiem w pełni oddanym poszukiwaniu mądrości z jednej strony i życiem politycznym opartym na autorytecie religijnym z drugiej, przez co był raczej nierozumiany przez swych akademickich kolegów, zdobył niemal bezgraniczne uwielbienie swoich studentów. Wyłonienie się szkoły Straussowskiej jawi się jako rezultat rozmyślnego działania Straussa, który chciał ugruntować pewnego rodzaju dostęp do rdzenia własnej myśli. Wziąwszy pod rozwagę poważne zróżnicowanie w łonie szkoły Straussowskiej, należy zastanowić się nad tym, w jakiej mierze uczniowie Straussa zdołali sprostać intelektualnemu wyzwaniu swego mistrza.

Bibliografia

 1. Anastaplo, George. 1999. Leo Strauss at the University of Chicago. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 3–31.
 2. Arkes, Hadley. 1999. Strauss on Our Minds. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & Little Field Publishers, Inc., s. 69–89.
 3. Batniztky, Leora. 2006. Leo Strauss and Emmanuel Levinas: Philosophy and the Politics of Revelation. New York: Cambridge University Press.
 4. Behnegar, Nasser. 2003. Leo Strauss, Max Weber, and the Scientific Study of Politics. Chicago: University of Chicago Press.
 5. Bellow, Saul. 1998. Suma po przemyśleniach. Od niewyraźnej przeszłości do niepewnej przyszłości. Tłum. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.
 6. Bellow, Saul. 2001. Ravelstein. Tłum. Zbigniew Batko. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 7. Benardete, Seth. 2002. Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete. R. Burger (ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
 8. Berns, Laurence, Braun, Eva. 1999. Leo Strauss at St. John’s College (Annapolis). W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s.31–37.
 9. Bloom, Allan. 1991. Giants and Dwarfs. Essays 1960–1990. New York: Simon and Schuster.
 10. Bloom, Allan. 1997. Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokracje i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Tłum. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.
 11. Butterworth, Charles. Leo Strauss in His Own Write: A Scholar First and Foremost. URL = http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf; dostęp: 17 października 2011 r.
 12. Ceaser, James W. 2008. The American Context of Leo Strauss’s Natural Right and History. „Perspectives on Political Science” 37–2, s. 69–74.
 13. Cropsey, Joseph (ed.). 1964. Ancients and Moderns: Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, New York: Basic Books.
 14. Dahnhauser, Werner J. 1995. Allan Bloom: A Reminiscence. W: Michael Palmer, Thomas Pangle (ed.). Political Philosophy and the Human Soul. Essays in Memory of Allan Bloom. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 1–13.
 15. Dannhauser, Werner J. 2007. Na powrót stać się naiwnym. Tłum. P. Marczewski. „Przegląd Polityczny” 84, s. 138–143.
 16. Drury, Shadia. 1999. Leo Strauss and the American Right. New York: St. Martin’s Press.
 17. Easton, David. 1975. Analiza systemów politycznych. W: W. Derczyński, J. Szacki, A. Jasińska-Kania (red.). Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 562–576.
 18. Emberley, Peter, Cooper, Barry (ed.). 2004. Faith and Political Philosophy: The Correspondence Between Leo Strauss and Eric Voegelin, 1934–1964. Columbia: University of Missouri Press.
 19. Fortin, Ernest L. 1996. Classical Christianity and the Political Order: Reflections on the Theologico-Political Problem. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc.
 20. Galston, William A. 1999. A Student of Leo Strauss in the Clinton Administration. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 429–437.
 21. Gilbert, Barry. 2006. Leo Strauss and his Legacy. „Juniata Voices” 6, s. 113–130. Gunnell, John G. Political Theory and Politics: The Case of Leo Strauss and Liberal Democracy. W: K.L. Deutsch, W. Soffer (ed.). The Crisis of Liberal Democracy: A Straussian Perspective. Albany: State University of New York Press, s. 68–87.
 22. Jaffa, Harry V. 1999. Strauss at One Hundred. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 41–48.
 23. Jaffa, Harry V. The Legacy of Leo Strauss Defended. URL = http://www.claremond.org/publications/pageid.2562/default.asp; dostęp: 17 października 2011 r.
 24. Kinzel, Kill. 2002. Platonische Kulturkritik in Amerika. Studien zu Allan Blooms The Closing of the American Mind. Berlin: Duncker & Humblot.
 25. Lilla, Mark. 2007. Mistrz. Zamknięcie Straussowskiego umysłu. Tłum. A. Lipszyc. „Przegląd Polityczny” 81: 135–140.
 26. Mansfield, Harvey C. Jr. 1978. The Spirit of Liberalism. Cambridge: Harvard University Press.
 27. Mansfield, Harvey C. Jr. 1991. America’s Constitutional Soul. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 28. Mansfield, Harvey C. Jr. 1996. Machiavelli’s Virtue. Chicago: The University of Chicago Press.
 29. Meier, Heinrich. 2006. Leo Strauss and the Theologico-Political Problem. Tłum. M. Brainard. Cambridge: Cambridge University Press.
 30. Mordarski, Ryszard. 2007. Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 31. Norton, Anne. 2004. Leo Strauss and the Politics of American Empire. New Haven–London: Yale University Press.
 32. Orr, Susan. 1996. Strauss, Reason, and Revelation: Unraveling the Essential Question. W: D. Novak (ed.). Leo Strauss and Judaism: Jerusalem and Athens Critically Revisited. Lanham: Rowman & Little Field Publishers, Inc., s. 25–53.
 33. Pangle, Thomas L. 1989. Editor’s Introduction. W: L. Strauss. The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss. Chicago: The University of Chicago Press, s. VII–XXXVIII.
 34. Pangle, Thomas L. 1994. Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej. Tłum. M. Klimowicz. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 35. Rosen, Stanley. 1998. Hermeneutyka jako polityka. Tłum. P. Maciejko. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 36. Rosen, Stanley. 2007. Leo Strauss w Chicago. Tłum. A. Lipszyc. „Przegląd Polityczny” 84, s. 148–154.
 37. Sabine, George H. 1961. A History of Political Theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 38. Smith, Gregory Bruce. 1999. Athens and Washington: Leo Strauss and the American Regime. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 103–127.
 39. Smith, Stephen. 2006. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago: The University of Chicago Press.
 40. Söllner, Alfons. 1997. Leo Strauss: German Origin and American Impact. W: P. Graf Kielmansegg, H. Mewes, E. Glaser-Schmidt (ed.). Hannah Arendt and Leo Strauss: German Émigrés and American Political Thought after World War II. Cambridge: Cambridge University Press, s. 121–137.
 41. Storing, Herbert J. (ed.). 1962. Essays on the Scientific Study of Politics. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 42. Strauss, Leo. 1954. On a Forgotten Kind of Writing, „Chicago Review” 8–1 (Winter/Spring), s. 64–75.
 43. Strauss, Leo. 1969. Prawo naturalne w świetle historii. Tłum. T. Górski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 44. Strauss, Leo. 1989. Liberalism Ancient and Modern. Ithaca: Cornell University Press.
 45. Strauss, Leo. 1997. Philosophie und Gesetz – Frühe Schriften. H. Meier, W. Meier (ed.). Stuttgart–Weimar: Verlag J.B. Metzler.
 46. Strauss, Leo. 1998. Sokratejskie pytania. Eseje wybrane. Tłum. P. Maciejko. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 47. Strauss, Leo. 2008. Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften – Briefe. H. Meier, W. Meier (ed.). Stuttgart–Weimar: Verlag J.B. Metzler.
 48. Strauss, Leo. 2008. Miasto i człowiek. Tłum. M. Warchala. „Przegląd Polityczny” 87, s. 163–168.
 49. Strauss, Leo. 2009. O tyranii. Tłum. P. Armada, A Górnisiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 50. Strauss, Leo, Cropsey, Joseph (ed.). 1963. History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
 51. Tanguay, Daniel. 2007. Leo Strauss: An Intellectual Biography. Tłum. Ch. Nadon. New Haven: Yale University Press.
 52. Tarcov, Nathan. 1983. Philosophy & History: Tradition and Interpretation in the Work of Leo Strauss. „Polity” 16–1 (Autumn), s. 5–29. Weinstein, Kenneth R. 2007. Korzenie filozoficzne. Leo Strauss a wojna w Iraku. Tłum. T. Żyro. W: I. Stelzer (red.), Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 53. West, Thomas G. 1984. Defending Socrates and Defending Politics. W: Th.B. Silver, P.W. Schramm (ed.). Natural Right and Political Right: Essays in Honor of Harry Jaffa. Durham: Carolina Academic Press.
 54. Zuckert, Catherine, Zuckert, Michael. 2006. The Truth about Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne