Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Racjonalność odroczona: postsekularne antycypacje amerykańskie w myśli George’a Santayany

 • Katarzyna Kremplewska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.7
Opublikowane
1. 11. 2013

Abstrakt

George Santayana był filozofem, krytykiem kultury i ateistą żywo zainteresowanym religią, a także adwokatem teorii o naturalnym ugruntowaniu ludzkiej duchowości, której zapoznanie zarzucał nowoczesnym formom życia. Odwołania do tekstów z różnych okresów jego twórczości w konfrontacji z myślą Williama Jamesa, Petera Bergera czy Charlesa Taylora mają na celu uwypuklenie postsekularnych wątków jego myślenia o religii i wykazanie, że to właśnie one zapewniają tej nowatorskiej myśli jedność. Ukute przez Santayanę określenie postracjonalności sprowadza się do przekonania, że myślenie odniesione do pewnej tradycji i posługujące się pojęciami umożliwiającymi odtwarzanie pewnej struktury sprzyjającej pożądanym formom świadomego życia, nawet w momencie gdy naiwna wiara i tradycyjne formy religijności się wyczerpały, ma szansę przetrwać, wspierając konstrukcję sensu, wysiłek samodoskonalenia i radzenie sobie z cierpieniem przez podtrzymywanie naturalnego dla człowieka ruchu autotranscendencji.

Bibliografia

 1. Berger P.L. 1969. The sacred canopy. Elements of social theory of religion, Anchor Books, New York.
 2. Bielik-Robson A. 2000. Inna nowoczesność. Pytanie o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków.
 3. Buczyńska-Garewicz H. 2010. Człowiek wobec losu, Universitas, Kraków.
 4. Heidegger M. 2011. Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 5. James W. 2004. The varieties of religious experience, Simon & Shuster, New York.
 6. Kołakowski L. 1972. Obecność mitu, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 7. Lachs J. 1988. George Santayana, Twayne Publishers, Boston.
 8. Lovely E. 2012. George Santayana’s Philosophy of Religion. His Roman Catholicism and Phenomenology, Lexington Books, Plymouth.
 9. Ricoeur P. 2003. Lektury i medytacje biblijne, [w:] Krytyka i przekonanie, KR, Warszawa, s. 99–243.
 10. Santayana G. 1936a. Interpretations of Poetry and Religion, [w:] The Works of George Santayana, t. II, Triton edition, Charles Scribner’s Sons, New York, s. 3–201.
 11. Santayana G. 1936b. The Ultimate Religion, [w:] Obiter Scripta, Charles Scribner’s Sons, New York, s. 280–297.
 12. Santayana G. 1942. Realms of Being, Charles Scribner’s Sons, New York.
 13. Santayana G. 1954. The Life of Reason, Charles Scribner’s Sons, New York.
 14. Santayana G. 1967. William James, [w:] Character and opinion in the United States, The Norton Library, New York, s. 64–96.
 15. Santayana G. 1968. The German Mind: a Philosophical Diagnosis, Apollo Editions, New York.
 16. Santayana G. 1998. The Genteel Tradition. Nine Essays by George Santayana, red. D.L. Wilson, University of Nebraska Press, Lincoln.
 17. Simmel G. 1923. Goethe, Klinkhardt & Biermann, Lipsk.
 18. Stone J.A. 2008. Religious Naturalism Today: The Rebirth of a Forgotten Alternative, State University of New York Press, New York.
 19. Taylor C. 1989. The Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Cambridge University Press, Cambridge.
 20. Taylor C. 2002. Oblicza religii dzisiaj, tłum. A. Lipszyc, Znak, Kraków.
 21. Taylor C. 2003. Varieties of Religion Today: William James Revisited, Harvard University Press, Harvard.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne