Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Między naturalizmem a religią. O idei społeczeństwa postsekularnego w myśli Jürgena Habermasa

 • Rafał Wonicki
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.9
Opublikowane
1. 11. 2013

Abstrakt

Niniejszy tekst pomyślany jest jako wprowadzenie do poglądów Habermasa w kwestii wzajemnych relacji rozumu i wiary oraz idei społeczeństwa postsekularnego. Ma on na celu przedstawienie najważniejszych argumentów autora Teorii działania komunikacyjnego oraz uchwycenie ewentualnych trudności w proponowanym przez Habermasa podejściu. Zdaniem niemieckiego myśliciela sekularyzacja nie prowadzi do osłabienia religii, a wzrost ważności religii nie zagraża procesowi sekularyzacji. Autor zatem, uwzględniając fakt istnienia religii i wiedzy naukowej, światopoglądu religijnego i światopoglądu laickiego, próbuje znaleźć, w ramach swojej teorii deliberatywnego państwa prawa, wspólną płaszczyznę do dialogu między nimi. Jest nią zdrowy rozsądek (common sense), który pełni w jego teorii społeczeństwa postsekulanego rolę mediatora między nauką a religią.

Bibliografia

 1. Bhargava R. red. 1998. Secularism and its Critics, Oxford University Press, Delhi.
 2. Habermas J. 2003. Przyszłość natury ludzkiej, tłum. M. Łukasiewicz, Scholar, Warszawa.
 3. Habermas J. 2005. Faktyczność i obowiązywanie, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, Scholar, Warszawa.
 4. Habermas J. 2009. Europe: The Faltering Project, Polity Press, Cambridge, Malden.
 5. Habermas J. 2012. Między naturalizmem a religią, tłum. M. Pańków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Habermas J. et al., 2010. An Awareness of What is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age, Polity Press, Cambridge, Malden.
 7. Habermas J. Notes on a post secular society w: http://www.signandsight.com/features/1714.html; dostęp: 21.02.2013.
 8. Ratzinger J., Habermas, J. 2006. Dialectics of Secularization: On Reason and Religion, Ignatius Press, San Francisco.
 9. Veer van der P., Lehmann H. red. 1999. Nation and Religion: Perspectives on Europe and Asia, Princeton University Press, Princeton.
 10. Warner M. et al., red. 2010. Varieties of Secularism in a Secular age. Harvard University Press, Cambridge–London.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne