Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

Spór o Luhmanna. Odpowiedź na recenzje

  • Krzysztof C. Matuszek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.17
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2012

Bibliografia

  1. Luhmann, Niklas. 1997. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
  2. Luhmann, Niklas. 2007. Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii. Kraków: NOMOS (Luhmann, Niklas. 1984. Soziale Systeme. Grundriss einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp).

Downloads

Download data is not yet available.