Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(16) (2019): Intelektualiści totalni

Śmierć intelektualisty. Nareszcie!

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.16.8
Opublikowane
1. 04. 2019

Abstrakt

Intelektualista to figura związana z wieloma jeszcze do niedawna żywymi mitami. Karol Marks porzucający karierę mieszczańskiego akademika i dziennikarza, by na całe życie zostać politycznym wygnańcem (uchodźcą?), György Lukács po upadku Rewolucji Węgierskiej oddający pióro, gdy oficer KGP prosi go o złożenie broni, Kuroń i Modzelewski piszący List do partii, za który spędzą lata w więzieniu, Sartre rezygnujący z nagrody Nobla… Dziś ta figura jest martwa, nie ma nic bardziej odległego od przywołanego toposu niż współczesny polski akademik, konformista i karierowicz produkujący teksty w sposób zbliżony do tego, w jaki robotnik fabryczny przy taśmie produkuje towary, w przeciwieństwie do tego ostatniego niezdolny jednak tak do refleksji, jak i do walki o cokolwiek, nawet o samego siebie. Wbrew jednak przekonaniu burżuazji, która sądzi, że „historia ongi istniała, ale dzisiaj historii już nie ma” i chętnie by poprzestała na obróceniu intelektualisty w swojego płatnego, najemnego robotnika, historia dopiero się rozpoczyna. Totalna alienacja, jaką jest podporządkowanie władz umysłowych akumulacji kapitału, wymaga totalnej rebelii.

Bibliografia

 1. Althusser L. 2006. Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do badań, tłum. A. Staroń. http://marksizm.edu.pl/wydawnictwa/wspolczesna-mysl-marksistowska/louis-althusser/ideologie-i-aparaty-ideologiczne-panstwa/; dostęp: 18.07.2019.
 2. Amair J. i in. 2018. A Socialisme ou Barbarie Anthology: Autonomy, Critique, and Revolution in the Age of Bureaucratic Capitalism, Eris.
 3. Bakunin M. 1950. Państwo i marksizm, tłum. A. Pluta. http://www.bakunin.pl/pis_marksizm.htm; dostęp: 18.07.2019.
 4. Berardi F. 2009a. The Soul at Work. From Alienation to Autonomy, tłum. F. Cadel, G. Mecchia, Semiotext(e).
 5. Berardi F. 2009b. Precarious Rhapsody. Semiocapitalism and the Pathologies of the Post-Alpha Generation, tłum. A. Bove, E. Empson, M. Goddard, G. Mecchia, A. Schintu, S. Wright, Minor Compositions.
 6. Braverman H. 1974. Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century, Monthly Review Press.
 7. Burawoy M. 2005. 2004 American Sociological Association Presidential Address: For Public Sociology, „American Sociological Review”, vol. 70, nr 1, s. 4–28.
 8. Chutorański M., Moroz J., Szwabowski O. 2018. Subsumcje edukacji, Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 9. Cleaver H. 1992. The Inversion of Class Perspective in Marxian Theory: From Valorization to Self-Valorization, [w:] Open Marxism, red. W. Bonefeld, R. Gunn, K. Psychopedis, Pluto Press, s. 106–144.
 10. Cleaver H. 2011a. Praca w szkole i walka przeciwko pracy w szkole, tłum. Wila, „Przegląd Anarchistyczny”, nr 13, s. 29–68.
 11. Cleaver H. 2011b. Polityczne czytanie „Kapitału”, tłum. I. Czyż, Bractwo Trojka.
 12. Cohen-Solal A. 1989. Sartre, Gallimard.
 13. Dalla Costa M., James S. 1972. The Power of Women and the Subversion of the Community, Falling Wall Press.
 14. Debord G. 2006. Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 15. Deleuze G., Foucault M. 2012. Intelektualiści a władza. Rozmowa Michela Foucault z Gilles’em Deleuze’em, tłum. S. Magala, M. Roszkowska, „Format P”, nr 8, s.75–88.
 16. Dunn E. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, tłum. P. Sadura, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 17. Federici S. 2012. Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, PM Press.
 18. Foucault M. 2011. Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Wydawnictwo Aletheia.
 19. Gdula M. 2018. Nowy autorytaryzm, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 20. Gieczys-Jurszo A. 2019. Strajk Uczniowski, „Alfabet Buntu Archiwum Osiatyńskiego”. https://archiwumosiatynskiego.pl/alfabet-buntu/strajk-uczniowski/; dostęp: 06.08.2019.
 21. Giroux H.A., Witkowski L. 2010. Edukacja i sfera publiczna, tłum. M. Jaworska-Witkowska, E. Kiszkurno-Koziej, P. Kwieciński, A. Nalaskowski, L. Witkowski, P. Zamojski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 22. Główny Urząd Statystyczny. 1990–2019. Mały Rocznik Statystyczny 1990–2019, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 23. Główny Urząd Statystyczny. 2016. Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 24. Główny Urząd Statystyczny. 2018a. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 25. Główny Urząd Statystyczny. 2018b. Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 26. Główny Urząd Statystyczny. 2019 Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 1990–2019. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2019,4,1.html; dostęp: 26.07.2019.
 27. Gramsci A. 1961. Intelektualiści i organizowanie kultury, tłum. B. Sieroszewska, [w:] tegoż, Pisma wybrane, t. 1, Książka i Wiedza, s. 685–736.
 28. Hardt M., Negri A. 2004. Multitude. War and Democracy in the Age of Empire, The Penguin Press.
 29. Harvey D. 1989. The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Blackwell Publishers.
 30. Hegel G.W.F. 2002. Fenomenologia ducha, tłum. F.Ś. Nowicki, Wydawnictwo Aletheia.
 31. Illich I. 2010. Odszkolnić społeczeństwo, tłum. Ł. Mojsak, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
 32. James S., Lopez N., Rediker M. 2012. Sex, Race and Class: The Perspective of Winning. A Selection of Writings 1952–2011, PM Press.
 33. Karpieszuk W. 2015. Na UW największy protest od PRL-u. „Uniwersytet to my”, „Gazeta Wyborcza”. http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,17886527,Na_UW_najwiekszy_protest_od_PRL_u___Uniwersytet_to.html; dostęp: 06.08.2019.
 34. Kowalik T. 2009. www.polskatransformacja.pl., Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA.
 35. Król K., red. 2007. Autonomia robotnicza, Wydawnictwo Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej.
 36. Kuroń J., Modzelewski K. 2009. List otwarty do partii, [w:] J. Kuroń, Dojrzewanie. Pisma polityczne 1964–1968, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 5–89.
 37. Lee C.G., Chaulieu P., Johnson J.R. 1958. Facing Reality: The New Society… Where to Look for It, How to Bring It Closer, A Statement for Our Time, Correspondence Publishing Company.
 38. Lenin W. 1984. Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu, tłum. zbiorowe, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 5, Książka i Wiedza.
 39. Lenin W. 1989. Lepiej mniej, ale lepiej, tłum. zbiorowe, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 45, Książka i Wiedza, s. 380–395.
 40. Machajski J.W. 2016. Pracownik umysłowy i inne pisma, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 41. Magala S. [Starski S.] 2012. Walka klas w bezklasowej Polsce, tłum. J.F. Dąbrowski, Europejskie Centrum Solidarności.
 42. Marks K. 1949. Płaca, cena i zysk, tłum. nieznany, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła wybrane, t. 1, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 372–419.
 43. Marks K. 1962a. Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, tłum. L. Kołakowski, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 457–473.
 44. Marks K. 1962b. Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., tłum. K. Jażdżewski, T. Zabłudowski, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 497–639.
 45. Marks K. 1962c. Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa, tłum. T. Zabłudowski, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 1, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 243–407.
 46. Marks K., Engels F. 1949. Manifest komunistyczny, tłum. nieznany, [w:] tychże, Dzieła wybrane, t. 1, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 14–55.
 47. Marks K., Engels F. 1961. Ideologia niemiecka. Krytyka najnowszej filozofii niemieckiej w osobach jej przedstawicieli – Feuerbacha, B. Bauera i Stirnera, tudzież niemieckiego socjalizmu w osobach różnych jego proroków, tłum. K. Bleszyński, S. Filmus, [w:] tychże, Dzieła, t. 3, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 9–619.
 48. Marks K., Engels F. 1972. Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce, tłum. T. Kroński, S. Filmus, [w:] tychże, Dzieła, t. 2, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, s. 3–265.
 49. Neill A.S. 2000. Nowa Summerhill, tłum. M. Duch, Zysk i S-ka.
 50. Ngai P., Huilin L., Yuhua G., Yuan S., Ruckus R., red. 2013. Niewolnicy Apple’a. Wyzysk i opór w chińskich fabrykach Foxconna, tłum. M. Walulik, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”.
 51. Nietzsche F. 1912. Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, tłum. S. Wyrzykowski, Nakład Jakóba Mortkowicza.
 52. Oręziak L. 2014. OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 53. Raczyńska M. 2013. Od elitarności do masowości. Stan szkolnictwa wyższego w Polsce po transformacji ustrojowej z 1989 r., „Poliarchia”, nr 1, s. 217–244.
 54. Schoenebeck H. 2007. Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowania, tłum. N. Szymańska, Jacek Santorski & Co.
 55. Schoenebeck H. 2008. Wolność od wychowania, tłum. G. Słowiński, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 56. Seale B. 1970. Seize the Time: The Story of the Black Panther Party and Huey P. Newton, Random House.
 57. Shukaitis S., Graeber D., Bidlle E., red. 2007. Constituent Imagination: Militant Investigations, Collective Theorization, AK Press.
 58. Siermiński M. 2016. Dekada przełomu. Polska lewica opozycyjna 1968–1980. Od demokracji robotniczej do narodowego paternalizmu, Książka i Prasa.
 59. Silver B.J. 2009. Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., tłum. M. Starnawski, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 60. Szadkowski K. 2015. Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 61. Szwabowski O. 2014. Uniwersytet. Fabryka. Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 62. Tomala L. 2019. Gowin: liczba nowych doktorantów spadnie, PAP – Nauka w Polsce. http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C77557%2Cgowin-liczba-nowych-doktorantow-spadnie.html; dostęp: 07.03.2020.
 63. Touraine A. 2010. Solidarność. Analiza ruchu społecznego, tłum. A. Krasiński, Europejskie Centrum Solidarności.
 64. Urbański J. 2014. Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 65. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 66. Workers’ Inquiry, „Viewpoint Magazine” 2013, nr 3.
 67. Woś R. 2019. Wyższa szkoła prekariatu. https://www.tygodnikpowszechny.pl/wyzsza-szkola-prekariatu-158097; dostęp: 10.03.2020.
 68. Wright S. 2002. Storming Heaven. Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism, Pluto Press.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne