Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Czy nieposłuszeństwo obywatelskie wymaga odwagi cywilnej?

 • Michał Kaczmarczyk
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.5
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Abstrakt

Wiele przemawia za tym, by osoby praktykujące nieposłuszeństwo obywatelskie uważać za wzory odwagi cywilnej. Czy jest tak jednak zawsze? Jakiego rodzaju odwaga cywilna kryje się za aktami łamania prawa w imię racji etycznych i moralnych? Pytania te skłaniają do analizy definicji nieposłuszeństwa obywatelskiego oraz jego społecznych funkcji. Artykuł podejmuje to zadanie, aby uzasadnić tezę o szczególnej roli nieposłuszeństwa obywatelskiego, a także pewnych form odwagi cywilnej w kształtowaniu się demokracji.

Bibliografia

 1. Butler P. 2007. When Judges Lie (And When They Should), „Minnesota Law Review”, nr 91.
 2. Chua A. 2004. World on Fire. How Exporting Free Market Democracy Breeds Ethnic Hatred and Global Instability, Anchor Books.
 3. Cohen C. 1971. Civil Disobedience. Conscience, Tactics, and the Law, Columbia University Press.
 4. Daube D. 1972. Civil Disobedience in Antiquity, Edinburgh University Press.
 5. Euchner C.C. 1996. Extraordinary Politics. How Protest and Dissent Are Changing American Democracy, Westview Press.
 6. Harding W. 1993. The Days of Henry Thoreau, Princeton University Press.
 7. Kaczmarczyk M. 2010. Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa, Oficyna Naukowa.
 8. Morreall J. 1991. The Justifiability of Violent Civil Disobedience, [w:] H. Bedau, Civil Disobedience in Focus, Routledge.
 9. Oleson J.C. 2007–2008. The Antigone Dilemma. When the Paths of Law and Morality Diverge, „Cardozo Law Review”, nr 29.
 10. Pankowski R. 1997. O obywatelskim nieposłuszeństwie i demokracji bez pośredniej. Uwagi teoretyczne, [w:] Między lobbingiem a akcją bez pośrednią (metody działania obywateli), red. P. Frączek, Stowarzyszenie Asocjacje, Zielone Brygady.
 11. Rawls J. 1994. Teoria sprawiedliwości, tłum. J. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Sharp G. 1973. Power and Struggle, Porter Sargent.
 13. Skolnick J.H. 1969. The Politics of Protest. A report, Simon and Schuster.
 14. Tilly C., Tarrow S. 2007. Contentious Politics, Oxford University Press.
 15. Velvel L.R. 1969. Protecting Civil Disobedience Under the First Amendment, „George Washington Law Review”, nr 37.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.