Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Odwaga cywilna. Granice pojęcia w perspektywie sprawiedliwości ekonomicznej

 • Bartosz Mika
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.3
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Abstrakt

Prezentowany artykuł stawia sobie za cel odpowiedź na pytanie: czy można sensownie posługiwać się pojęciem „odwaga cywilna”, nie uwzględniając pytania o ekonomiczną i społeczną przemoc oraz ich wpływ na społeczeństwo obywatelskie? Inaczej mówiąc, podjęto próbę umieszczenia odwagi obywatelskiej w kontekście interesów klasowych. Posługując się – m.in. – argumentacją Davida Osta, podjęto próbę wykazania, że wyłączenie z zakresu pojęcia odwagi cywilnej przemocy ekonomicznej ogranicza rozumienie demokracji i procesów z nią związanych.

Bibliografia

 1. Baranowski M. 2013. Between social control and conflict. An analytical framework for social movements, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, nr 47.
 2. Castells M. 2012. Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, tłum. O. Siara, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Coser A.L. 1956. The Functions of Social Conflict, Free Press.
 4. Dérens J.A. 2014. Czy to początek „bałkańskiej wiosny”?, tłum. A. Dwulit, „Le Monde diplomatique. Edycja polska”, nr 3(97).
 5. Greitemeyer T., Fischer P., Osswald S., Frey D. 2007. Civil courage: Implicit theories, related concepts and measurement, „The Journal of Positive Psychology”, nr 2, s. 115–119.
 6. Halmburger A., Baumert A., Schmitt M. 2015. Anger as driving factor of moral courage in comparison with guilt and global mood. A multimethod approach, „European Journal of Social Psychology”, nr 45, s. 39–51.
 7. Henrich J.P., red. 2004. Foundations of Human Sociality. Economic Experiments and Ethnographic Evidence from Fifteen Small-Scale Societies, Oxford University Press.
 8. Inglehart R. 1997. Modernization and postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies, Princeton University Press.
 9. Kaczmarczyk M. 2013. Nieposłuszeństwo obywatelskie a demokracja, „Studia socjologiczne”, nr 1(208), s. 21–40.
 10. Kiatpongsan S., Norton H.M.I. 2014. How Much (More) Should CEOs Make? A Universal Desire for More Equal Pay, http://www.hbs.edu/faculty/Publication%20Files/Kiatpongsan%20Norton%20PPS_31f17547-5033-401c-8ed2-ccc9b6a2b433.pdf; dostęp: 01.10.2014.
 11. Latané B., Darley J.M. 1968. When will people help in a crisis?, „Psychology Today”, nr 2, s. 54.
 12. Latané B., Darley J.M. 1969. Bystander „apathy”, „American Scientist”, nr 57, s. 244–268.
 13. Latané B., Darley J.M. 1970. The unresponsive bystander. Why doesn’t he help?, Appleton Century Crofts, Now Prentice Hall.
 14. Latané B., Darley J.M. 1976. Help in a crisis. Bystander response to an emergency, General Learning Press Now Morristown.
 15. Manning R., Levine M., Collins A. 2007. The Kitty Genovese murder and the social psychology of helping. The parable of the 38 witnesses,„American Psychologist”, nr 62(6), s. 555–562.
 16. Marks K. 1961. Ideologia niemiecka, tłum. K. Błeszyński, S. Filmus, [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Książka i Wiedza.
 17. Mason P. 2013. Skąd ten bunt? Nowe światowe rewolucje, tłum. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 18. Melber H. 2001. The virtues of civil courage and civil disobedience in the historical context of Namibia and South Africa, „Politikon”, nr 28(2), s. 235–244.
 19. Miller W.I. 2000. The mystery of courage, Harvard University Press.
 20. Misztal B. 2007. Intellectuals and the Public Good. Creativity and Civil Courage, Cambridge University Press.
 21. Nowak S. 2010. Metodologia badań społecznych, PWN, s. 73–102.
 22. Offe C. 1995. Nowe ruchy społeczne. Przekraczanie granic polityki instytucjonalnej, [w:] Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii polityki, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 23. Osswald S., Frey D., Streicher B. 2012. Moral Courage, [w:] Justice and Conflicts, red. E. Kals, J. Maes, Springer-Verlag.
 24. Ost D. 2007. Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Muza S.A.
 25. Peisert A. 2014. Społeczeństwo obywatelskie – fenomen czy powszechnik cywilizacyjny [na podstawie rękopisu].
 26. Van Parijs P. 2014. Dochód podstawowy dla wszystkich. Jeżeli rzeczywiście leży nam na sercu wolność, dajmy ludziom bezwarunkowy dochód, tłum. R. Szarfenberg. rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/BI_forall.pdf; dostęp: 24.02.2014.
 27. Pickett K., Wilkinson R. 2011. Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, tłum. P. Listwan, Wydawnictwo Czarna Owca.
 28. Piskała K., Marzec W., red. 2013. Rewolucja 1905. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 29. Putnam D. 1997. Psychological courage, „Philosophy, Psychiatry, and Psychology”, nr 4, s. 1–11.
 30. Rawls J. 1994. Teoria sprawiedliwości, tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Standing G. 2004. Income Security. Why unions should campaign for a basic income, „Transfer. European Review of Labour and Research”, nr 4, s. 606–619.
 32. Standing G. 2011. The Precariat. The New Dangerous Class, Bloomsbury Academic.
 33. Swedberg R. 1999. Civil Courage (Zivilcourage). The Case of Knut Wicksell, „Theory and Society”, nr 28, 501–528.
 34. Szarfenberg R. 2014. Minimalny dochód gwarantowany. http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/mdg_eapn.pdf; dostęp: 15.04.2014.
 35. Wier L. 1993. Limitations of New Social Movement Analysis, „Studies in Political Economy”, nr 40, s. 73–102.
 36. Wiśniewski T.R. 2013. Podmiot i wolność. Dziedzictwo Heglowskie i jego wrogowie, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Downloads

Download data is not yet available.