Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Odkrywanie mikrofizyki nierówności: Maciej Gdula i Przemysław Sadura (red.). „Style życia i porządek klasowy w Polsce”

  • Małgorzata Jacyno
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.20
Opublikowane
1. 04. 2013

Bibliografia

  1. Adkins L., Skeggs B. 2004. Feminism after Bourdieu, Blackwell Publishing, Oxford.
  2. Bennett T. i in. 2010. Culture, Class, Distinction, Routledge, London–New York.
  3. Bourdieu P., Passeron J.-C. 2005. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Bourdieu P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  5. Freud Z. 2007. Psychologia nieświadomości, tłum. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa.
  6. Gdula M., Sadura P., red. 2012. Style życia i porządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
  7. Savage M. 2000. Class Analysis and Social Transformation, Open University Press, Buckingham.
  8. Skeggs B. 2004. Class, Self, Culture, Routledge, London–New York.
  9. Szlendak T. 2011. Nic? Aktywność kulturalna na wsi i w małych miastach, [w:] Stan i zróżnicowanie kultury wsi i małych miast w Polsce, I. Bukrba-Rylska, red. W. Burszta, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 53–101.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne