Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nr 2(21)Socjologia historyczna

Opublikowany 1. 11. 2021

Opis numeru

Socjologię historyczną interesują raczej proces niż zdarzenie, struktury niż postaci, zależność od ścieżki niż historyczne zwroty. Socjologię historyczną jako nurt badań wyróżniają jej przedmiot oraz charakter: z jednej strony jest to socjologiczna analiza zjawisk minionych, z drugiej – badanie procesów społecznych, które rozpoczęły się w przeszłości, ale ich konsekwencje są ważnym zjawiskiem współczesności. Pierwszy rodzaj aktywności badawczej nazywany jest mikrosocjologią historyczną, drugi – makrosocjologią historyczną. Pierwsza poszukuje wyjaśnienia konkretnych zjawisk historycznych, np. roli barszczu w dyplomacji kulturalnej II RP, znaczenia fotografowania się dla tożsamości chłopskiej przełomu XIX i XX wieku czy modelu kobiecości w międzywojennych Węgrzech. Proponuje schemat interpretacyjny i przykłada go do danych historycznych – niekoniecznie, choć często źródłowych. Bliska jest historii społecznej. Druga zaś próbuje odpowiedzieć na pytania, skąd się jakieś zjawisko wzięło i jakie okoliczności historyczne złożyły się na jego ukształtowanie. Do takich pytań należą te o genezę wielkich zjawisk nowoczesności, jak kapitalizm i państwo narodowe, oraz te o kształtowanie się zjawisk mniejszej skali, jak systemy edukacyjne czy klasowe.

Myślenie o historii znajduje odbicie w debacie publicznej dotyczącej elit i ludu, klas społecznych, panowania gospodarczego i kulturowego. Także w polskich badaniach socjologicznych częstsze stały się w ciągu ostatnich kilku lat odwołania do historii. W sposób charakterystyczny dla epok niepokoju, przemian światowych hierarchii władzy i sposobów życia szukamy w historii narzędzi do zrozumienia współczesności.

Pełny numer