Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(6) (2014): Polityka prawdy

Czy konsultant może być konstruktywistą?

 • Barbara Czarniawska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.6.9
Przesłane
12 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2014

Abstrakt

Artykuł omawia trudności związane ze stosowaniem perspektywy konstruktywistycznej w sytuacji konfrontacji ze zinstytucjonalizowanymi oczekiwaniami menedżerów. Ich przyczyn należy upatrywać w różnicy między logiką reprezentacji, dominującej w kontaktach między badaczami i menedżerami, a logiką praktyki, typową dla codziennego życia organizacyjnego i będącą obiektem zainteresowania konstruktywistów. W ostatniej części artykułu autorka podejmuje kwestię tego, czy te dwie logiki dają się pogodzić i czy relację między teorią i praktyką zarządzania można opisać w nowy sposób.

Bibliografia

 1. Argyris C., Schön D.A. 1978. Organizational learning: a theory of action perspective, MA: Addison-Wesley, Reading.
 2. Berger P., Luckmann T. 2010. Społeczne tworzenie rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bourdieu P. 2008. Zmysł praktyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Brunsson N. 1989. The organization of hypocrisy: Talk, decision and actions in organizations. Wiley, Chichester.
 5. Czarniawska B. 2002. A tale of three cities, or the glocalization of city management, Oxford University Press, Oxford.
 6. Czarniawska B. 2003. Social constructionism and organization studies, [w:] Debating organization. Point-counterpoint in organization studies, red. R. Westwood, S. Clegg, Blackwell Publishing, Melbourne, s. 128–139.
 7. Czarniawska B. 2012. Nowe techniki badań terenowych: shadowing, [w:] Badania jakościowe: Metody i narzędzia, red. D. Jemielniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 69–90.
 8. Czarniawska B. 2014. Zmiana kadru: Jak zarządzano Warszawą w okresie przemian, Sedno, Warszawa.
 9. Czarniawska B., Mazza C. 2003. Consulting as liminal space, „Human Relations” 2003, 56(3), s. 267–290.
 10. Eco U. 1990. The limits of interpretation, Indiana University Press, Bloomington.
 11. Feyerabend P. 1988. Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge, Verso, London.
 12. Flyvbjerg B., Landman T., Schram S. red. 2012. Real social science: Applied phronesis. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 13. Geertz C. 1995. After the fact: Two countries, four decades, one anthropologist, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 14. Gergen K. 1994. Realities and relationships. Soundings in social construction. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 15. Gergen K. 2009. An invitation to social construction. Sage, London.
 16. Holzner B. 1968. Reality construction in society, Schenkman, Cambridge, MA.
 17. Knorr Cetina K. 1981. The manufacture of knowledge: An essay on the constructivist and contextual nature of science, Pergamon Press, Oxford.
 18. Knorr Cetina K. 1993. Strong constructivism – from a sociologist’s point of view, „Social Studies of Science” 1993, 23, s. 555–563.
 19. Knorr Cetina K. 1994. Primitive classification and postmodernity: Towards a sociological notion of fiction, „Theory, Culture and Society” 1994, 112, s. 1–22.
 20. Latour B. 1986. The powers of association, [w:] Power, action and belief, red. J. Law, Routledge & Kegan Paul, London, s. 261–277.
 21. Latour B. 2010. Splatając na nowo, co społeczne. Universitas, Kraków.
 22. Latour B., Woolgar S. 1979. Laboratory life: The social construction of scientific facts, Sage, Beverly Hills.
 23. March J.G., Olsen J. 1989. Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. Free Press, New York
 24. Marcus G.E. 1992. Past, present and emergent identities: Requirements for ethnographies of the late twentieth century modernity world-wide, [w:] Modernity and identity. red. J. Friedman, S. Lash, Blackwell, Oxford, s. 309–330.
 25. McNamee S., Gergen K.J. red. 1992. Relational responsibility, Sage, London.
 26. Nussbaum M.C. 1994. The therapy of desire. Theory and practice in hellenistic ethics, Princeton University Press, Princeton.
 27. Nussbaum M.C. 1997. Cultivating humanity. A classical defense of reform in liberal education, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 28. Ossowska M., Ossowski S. 1935. Nauka o nauce, „Nauka Polska” 1935, 20.
 29. Power M. 1997. The audit society. Rituals of verification, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 30. Rorty R. 1980. Philosophy and the mirror of nature, Blackwell, Oxford.
 31. Shulman B. 1996. What if we change our axioms? A feminist inquiry into the foundations of mathematics, „Configurations” 1996, 3, s. 427–451.
 32. Silverman D. 1972. Methodology and meaning, [w:] New directions in sociological theory, red. P. Filmer et al., Collier-Macmillan, London, s. 183–200.
 33. Sismondo S. 1993. Some social constructions, „Social Studies of Science” 1993, 233, s. 515–553.
 34. Tyler S. 1986. Postmodern ethnography: From document of the occult to occult document, [w:] Writing culture: The poetics and politics of ethnography, red. J. Clifford, G. Marcus, University of California Press, Berkeley, CA, s. 122–140.
 35. Van Maanen J. 1988. Tales of the field, University of Chicago Press, Chicago.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.