Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(3) (2012): Antyczne źródła nauk społecznych

Socjologiczne zmagania z Platonem

 • Michał Kaczmarczyk
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.3.5
Przesłane
10 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2012

Abstrakt

Platon nie należy do ulubieńców teorii socjologicznej, choć stworzył ogólną teorię społeczeństwa, która zrywa z mitologicznymi wyobrażeniami człowieka. Jeśli bywa przedmiotem rozważań, to raczej jako bohater negatywny. Przykładem może być poświęcone mu dzieło Alvina Gouldnera Enter Plato. Niniejszy artykuł ma na celu wykroczenie poza jednoznacznie krytyczną perspektywę Gouldnera i wskazanie, jakie korzyści może przynieść sięganie do dialogów Platońskich.

Bibliografia

 1. Bachmann, Viktoria. 2007. Der sokratische Dialog. Ein Weg zum Verständnis der eigenen Lebensführung. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller.
 2. Bellah, Robert. 2011. Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age. Cambridge: Belknap Press.
 3. Cassirer, Ernst. 2006. Mit państwa. Przeł. A. Staniewska. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 4. Castoriadis, Cornelius. 2002. On Plato’s Statesman. Przeł. D.A. Curtis. Stanford: Stanford University Press.
 5. Collins, Randall. 1998. The Sociology of Philosophies. Cambridge: Harvard University Press.
 6. Eisenstadt, Shmuel. 1986. The Origins and Diversity of Axial Age Civilizations. Albany: State University of New York Press.
 7. Gouldner, Alvin. 1965. Enter Plato. New York–London: Basic Books.
 8. Gouldner, Alvin. 1984. Anty-Minotaur czyli mit socjologii wolnej od wartości. W: Edmund Mokrzycki. Kryzys czy schizma? Warszawa: PIW, s. 13–43.
 9. Gouldner, Alvin. 2010. Kryzys socjologii zachodniej. Przeł. P. Tomanek. Kraków: NOMOS.
 10. Jaspers, Karl. 1955. Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. Frankfurt: Fischer.
 11. Joas, Hans. 2010. Powstawanie wartości. Przeł. M. Kaczmarczyk. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Kaczmarczyk, Michał R. 2009. Socjologia dialogu. „Studia Socjologiczne” 193 (2), s. 13–54.
 13. Kaczmarczyk, Michał R. 2010. Nieposłuszeństwo obywatelskie a pojęcie prawa, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 14. Kirkland, Sean. 2012. The Ontology of Socratic Questioning in Plato’s Early Dialogues. Albany: State University of New York Press.
 15. Kraut, Richard. 1987. Socrates and the State. Princeton: Princeton University Press.
 16. Mead, George Herbert. 1903. The Definition of the Psychical. W: Decennial Publications of the University of Chicago, First Series, t. III, Chicago, s. 77–112.
 17. Moravcsik, Julius. 1992. Plato and Platonism. New York: Oxford University Press.
 18. Murdoch, Iris. 1970. The Sovereignty of Good. London–New York: Routledge.
 19. Nightingale, Andrea. 1995. Genres in Dialogue: Plato and the Construct of Philosophy. New York: Cambridge University Press.
 20. Popper, Karl Raimund. 2006. Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. Przeł. H. Krahelska, W. Jedlicki. Warszawa: WN PWN, t. 1.
 21. Robinson, Richard. 1953. Plato’s Earlier Dialectic. Oxford: Clarendon Press.
 22. Rorty, Richard. 1994. Filozofia i zwierciadło natury. Przeł. M. Szczubiałka. Warszawa: Aletheia.
 23. Scanlon, Tim. 2000. What We Owe To Each Other. Cambridge: Belknap Press.
 24. Seeskin, Kenneth. 1987. Dialogue and Discovery. A Study in Socratic Method. Albany: State University of New York Press.
 25. Taylor, Charles. 2001. Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. Gruszczyński i in. Warszawa: PWN.
 26. Thomson, Judith. 2008. Normativity. Chicago–La Salle: Open Court.
 27. Vlastos, Gregory. 1994. Socratic Studies. New York: Cambridge University Press.
 28. Weiss, Roslyn. 1998. Socrates Dissatisfied. An Analysis of Plato’s Crito. New York: Oxford University Press.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.