Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Ocalić Gaję i zbawić zbiorowość. Ekoteologiczne sugestie Brunona Latoura

 • Ewa Bińczyk
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.10
Przesłane
11 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2013

Abstrakt

Artykuł prezentuje ekoteologiczne sugestie francuskiego socjologa, współtwórcy teorii aktora-sieci (ANT), Brunona Latoura. Omówiona zostaje postsekularna koncepcja żywej mowy religijnej Latoura (wymagającej szeregu translacji konstytuujących bliskość w interlokutorach). Tekst wskazuje korzyści płynące z zastosowania metafor Atlasa oraz Gai w kontekście politycznego problemu braku solidarnej reakcji zbiorowości na problem globalnego ocieplenia.

Bibliografia

 1. Bińczyk E. 2003. Bez tytułu, „Przegląd Religioznawczy” 2003, nr 1,s. 175–180 (rec. Latour B. 2002. Jubiler – ou les Tourments de la Parole Religieuse, Les Empêcheurs de Penser en Rond, Paryż).
 2. Bińczyk E. 2007. Obraz, który nas zniewala. Współczesne ujęcia języka wobec esencjalizmu i problemu referencji, Universitas, Kraków.
 3. Bińczyk E. 2012. Technonauka w społeczeństwie ryzyka. Filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 4. Bińczyk E. 2013. Problem sceptycyzmu wobec zmiany klimatycznej a (post)konstruktywizm, „Przegląd Kulturoznawczy” 2013, nr 1(15).
 5. Crutzen P.J., Stoermer E.F. 2000. The ‘Anthropocene’. „Global Change Newsletter” 2000, nr 41, s. 17–18.
 6. Edwards P.N. 2010. A Vast Machine: Computer Models, Climate Data, and the Politics of Global Warming (Infrastructures), The MIT Press, Cambridge, MA, London.
 7. Hamilton C. 2010. Requiem for A Species. Why We Resist the Truth About Climate Change, Earthscan, London, Washington.
 8. Hoggan J., Littlemore R. 2009. Climate Cover-Up: the Crusade to Deny Global Warming, Greystone Books, Vancouver.
 9. Jerzmanowski A. 2001. Geny i życie. Niepokoje współczesnego biologa, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa.
 10. Kiepas A. 2000. Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, Wydawnictwo Gnome, Katowice.
 11. Latour B. 1999. »Thou shalt not take the Lord’s name in vain« — being a sort of sermon on the hesitations of religious speech. „Res” 1999, nr 39, s. 215–234; http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/79-RES-SERMON-GB.pdf; dostęp: 3.03.2013.
 12. Latour B. 2002. Jubiler – ou les Tourments de la Parole Religieuse, Les Empêcheurs de Penser en Rond, Paryż.
 13. Latour B. 2003. The Promises of Constructivism, [w:] Chasing Technoscience. Matrix for Materiality, D. Ihde, E. Selinger (red.), Indiana University Press, Bloomington, Indianapolis, s. 27–46.
 14. Latour B. 2009. Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji, tłum. A. Czarnacka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 15. Latour B. 2009a. Czy nie-ludzie zostaną zbawieni? Argument ekoteologiczny, tłum. M. Bokiniec, [w:] Ekologia. Przewodnik krytyki politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 18–52.
 16. Latour B. 2011. Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, tłum. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 17. Latour B. 2011a. Waiting for Gaia. Composing the Common World through Arts and Politics, wykład w the French Institute, Londyn, listopad 2011, http.://www.bruno-latour.fr/node/446; dostęp: 5.03.2013.
 18. Latour B. 2012. Nadzieja Pandory. Eseje o rzeczywistości w studiach nad nauką, red. nauk. K. Abriszewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 19. Latour B. 2013. Facing Gaia. A New Inquiry into Natural Religion, The University of Edinburgh Gifford Lectures, dostępne na żywo w sieci: 18–28.02.2013, http://www.ed.ac.uk/schools-departments/humanities-soc-sci/news-events/lectures/gifford-lectures/series-2012-2013.
 20. Michaels D. 2008. Doubt is Their Product. How Industry’s Assault on Science Threatens Your Health, Oxford University Press, Oxford.
 21. Oreskes N., Conway E. 2010. Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth o Issues from Tobacco Smoke to Global Warming, Bloomsbury Press, New York.
 22. Proctor R.N. 1995. Cancer Wars: How Politics Shapes What We Know and Don’t Know about Cancer, Basic Books, New York.
 23. Zacher L.W. 2007. Transformacje społeczeństw: od informacji do wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 6 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.