Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Tłumacz jako agent nie-czytania

 • Marta Bucholc
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.17
Opublikowane
1. 04. 2016

Abstrakt

Tekst stanowi omówienie problemów związanych z tworzeniem i obiegiem tłumaczeń tekstów z zakresu nauk społecznych we współczesnym świecie. Posługując się pojęciem „nie-czytania” Pierre’a Bayarda, autorka rekonstruuje ideał przekładu naukowego, analizuje ideologiczne skutki kierowania się nim w pracy translatorskiej i jego wpływ na tworzenie wiedzy socjologicznej, zwłaszcza zaś na pracę dydaktyczną.

Bibliografia

 1. Baehr P. 2001. The „Iron Cage” and the „Shell as Hard as Steel”. Parsons, Weber, and the Stahlhartes Gehäuse Metaphor in the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, „History and Theory”, nr 40(2), s. 153–169.
 2. Baehr P. 2008. Caesarism, Charisma and Fate. Historical Sources and Modern Resonances in the Work of Max Weber, Transaction Publishers.
 3. Bal M. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury.
 4. Barańczak S. 2007. Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji z dodatkiem małej antologii przekładów-problemów, Wydawnictwo a5.
 5. Bayard P. 2008. Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, tłum. M. Kowalska, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 6. Bettelheim B. 1991. Freud i dusza ludzka, tłum. D. Danek, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 7. Borowik I., Mucha J., red. 2015. Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 8. Bucholc M. 2013. Samotność długodystansowca. Na obrzeżach socjologii Norberta Eliasa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Czarnowski S. 2015. Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905–1937), red. K. Kończal, J. Wawrzyniak, tłum. F. Rogalski, D. Thiriet, Instytut Socjologii UW, Oficyna Naukowa.
 10. Levine D.N. 2015. Social Theory as a Vocation. Genres of Theory Work in Sociology, Transaction Publishers.
 11. Manterys A., Mucha J., red. 2009. Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów, Zakład Wydawniczy „Nomos”.
 12. Merz-Benz P.U. 1996. Verstrickt in Geschichte. Norbert Elias in seiner Breslauer Zeit, [w:] Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, red. K.-S. Rehberg, Suhrkamp, s. 40–57.
 13. Mongardini C. 1996. „Ist die Gesellschaft möglich?” – Georg Simmel, Norbert Elias und die Aufgaben einer soziologischen Neuorientierung, [w:] Norbert Elias und die Menschenwissenschaften. Studien zur Entstehung und Wirkungsgeschichte seines Werkes, red. K.-S. Rehberg, Suhrkamp, s. 291–302.
 14. Musil R. 1971. Człowiek bez właściwości, t. 2, tłum. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. Zeltzer, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 15. Nisbet R.A. 2002. Sociology as an Art Form, Transaction Publishers.
 16. Nowicka E., Głowacka-Grajper M., red. 2007. Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Schwentker W. 1998. Max Weber in Japan. Eine Untersuchung zur Wirkungsgeschichte 1905–1995, Mohr Siebeck.
 18. Schwentker W. 2014. Japanische Kontroversen über Max Webers Protestantische Ethik, [w:] Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung, red. M. Kaiser, H. Rosenbach, Mohr Siebeck.
 19. Sułek A. 2011. Le suicide w Polsce. Studium wędrówki i recepcji klasyki socjologicznej, [w:] tegoż, Obrazy z życia socjologii w Polsce, Oficyna Naukowa, s. 17–54.
 20. Sztompka P. 2011. Czy istnieje socjologia polska?, „Studia Socjologiczne”, nr 201(2), s. 43–54.
 21. Śpiewak P., red. 2006. Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne