Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Design thinking. Model pracy badawczej w obliczu dzikich problemów nauk społecznych

 • Ewa Zielińska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.10
Opublikowane
1. 04. 2013

Abstrakt

Design thinking to w terminologii wzornictwa przemysłowego proces prowadzący do powstania produktu. Richard Buchanan proponuje, by zaadaptować go również na potrzeby dziedzin innych niż sztuka użytkowa. W artykule zostaje rozpatrzona zasadność owego postulatu w stosunku do nauk społecznych. Autorka analizuje kilka płaszczyzn praktyki badawczej, dla których model myślenia projektowego mógłby stanowić wartościowy punkt odniesienia. Propozycje ich modyfikacji na podstawie design thinking traktuje jako pewne typy idealne i zaproszenie do dalszych dyskusji.  

Bibliografia

 1. Agamben G. 2010. Nagość, tłum. K. Żaboklicki, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 2. Beck U. 2005. How not to become a museum piece?, “The British Journal of Sociology” 2005, nr 56 (3), s. 335–343.
 3. Bourdieu P. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 4. Bourdieu P. 1990. In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology, tłum. M. Adamson, Stanford University Press, Stanford.
 5. Buchanan R. 2010. What and where is interaction design? http://designforservice.wordpress.com/buchanan-keynote-scad/; dostęp: 20.09.2012.
 6. Buchanan R. 1992. Wicked Problems in Design Thinking, “Design Issues” 1992, nr 8 (2), s. 5–21.
 7. Burawoy M. 2005. For public sociology, “The British Journal of Sociology” 2005, nr 56 (2), s. 259–294.
 8. Chmielewski A., Dudzikowa M., Grobler A., red. 2012. Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności: między ideą a praktyką, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 9. Churchman C.W. 1967. Wicked Problems, “Management Science” 1967, nr 14 (4), s. B141–B142.
 10. Gajewski K. 2005. Nie czas na żarty, panie Sokal!, „Teksty Drugie” 2005, nr 94 (4), s. 121–132.
 11. Geertz C. 2005. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej, tłum. D. Wolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Giddens A. 2006. Nowoczesność i tożsamość, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Gieryn T.F. 1983, Boundary-work and the demarcation of science from non-science: strains and interests in professional ideologies of scientists, “American Sociological Review” 1983, nr 48, s. 781–795.
 14. Goličnik Marušić B., Nikšič M., Coirier L., red. 2010. Human Cities: Celebrating Public Space, Stichting Kunstboek, Oostkamp.
 15. Jawłowska A., oprac. 2006. Interdyscyplinarność – postulat teoretyczny i doświadczenie, „Societas/Communitas” 2006, nr 1 (1), s. 5–20.
 16. Kloch Z. 2007. Interdyscyplinarność w naukach humanistycznych, tekst i doświadczenie, „Societas/Communitas” 2006, nr 1 (1), s. 5–20.
 17. Kosmulski M. 2012. Vabank, „Forum Akademickie” 2012, nr 6.http://forumakademickie.pl/fa/2012/06/vabank/; dostęp: 30.12.2012.
 18. Lipiec M. 2012. Design thinking i czy coś z tego wynika? http://uxdesign.pl/design-thinking-i-czy-cos-z-tego-wynika; dostęp: 30.12.2012.
 19. Mouffe Ch. 2005. Paradoks demokracji, tłum. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 20. Nowak P. 2012. Użyteczna inicjatywa. http://tedxrawariver.pl/zobaczcie-prezentacje-z-tedxrawariver-2012/#more-572; dostęp: 30.12.2012.
 21. Polak P. 2012. Socjologia i socjolodzy w zglobalizowanym świecie. Kilka uwag o socjologiach narodowych, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 3 (206), s. 123–143.
 22. Raport I: Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst&Young Business Advisory i Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową, listopad 2010. http://ptbk.mol.uj.edu.pl/download/aktualnosci/akt.diagnoza.pdf; dostęp: 30.12.2012.
 23. Raport II: Promoting Dynamic Reform Across Europe’s Public Administrations: Using European Social Fund Effectively, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012.
 24. Ready A. 2011. Długi cień postmodernizmu, „Dwutygodnik” 2011, nr 70. http://www.dwutygodnik.com/artykul/2882; dostęp: 20.09.2012.
 25. Rittel H., Webber M. 1973. Dilemmas in a General Theory of Planning, “Policy Sciences” 1973, nr 4, s. 155–169.
 26. Sokal A., Bricmont J. 2004. Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, tłum. P. Amsterdamski, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 27. Stewart S.C. 2011. Interpreting Design Thinking (Editorial), “Design Studies. The International Journal for Design Research in Engineering, Architecture, Products and Systems” 2011, nr 32 (6), s. 515–520.
 28. Tomanek P. 2012. Ujarzmienie czy legitymizacja? Normalizacyjne aspekty dyskursów eksperckich, „Studia Socjologiczne” 2012, nr 1 (204), s. 111–129.
 29. Touraine A. 2000. A Method for Studying Social Actors, “Journal of World Systems Research” 2000, vol. 6. nr 3, s. 900–918. http://jwsr.ucr.edu/archive/vol6/number3/pdf/jwsr-v6n3-touraine.pdf; dostęp: 20.09.2012.
 30. Touraine A. 2010. O socjologii, tłum. M. Warchala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Vattimo G. 2006. Społeczeństwo przejrzyste, tłum. M. Kamińska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP,Wrocław.
 32. Wytyczne programu Ideas: http://ec.europa.eu/research/partici-pants/portal/download?docId=30036; dostęp: 20.09.2012.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne