Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(15) (2018): „Chłop polski” z perspektywy stulecia

Work, Gender, and the Laity: Norms and Their Reproduction in the Church: Katarzyna Leszczyńska, “Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce”

DOI
https://doi.org/10.14394/srz.15.12
Przesłane
28 kwietnia 2020
Opublikowane
01-11-2018

Bibliografia

 1. Barchunova T. 2003. “The Selfish Gender, or the Reproduction of Gender Asymmetry in Gender Studies,” Studies in East European Thought, vol. 1(55), pp. 3–25.
 2. Bourdieu P., Passeron J.-C. 1990. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, transl. E. Neyman, Wydawnictwo PWN.
 3. Butler J. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Gender, Routledge.
 4. Butler J. 2008. Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, transl. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 5. CBOS. 2019a. Oceny sytuacji Kościoła katolickiego w Polsce, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_101_19.PDF, accessed 14.12.2019.
 6. CBOS. 2019b. Oceny działalności instytucji publicznych i mediów, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2019/K_118_19.PDF, accessed 14.12.2019.
 7. Crenshaw K. 1991. “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color,” Stanford Law Review, vol. 43(6), pp. 1241–1299, https://doi.org/10.2307/1229039.
 8. Denis A. 2008. “Review Essay: Intersectional Analysis: A Contribution of Feminism to Sociology,” International Sociology, vol. 23(5), pp. 677–694, https://doi.org/10.1177/0268580908094468.
 9. Emirbayer M., Mische A. 1998. “What Is Agency,” American Journal of Sociology, vol. 103(4), pp. 962–1023, https://doi.org/10.1086/231294.
 10. European Institute for Gender Equality, Gender Equality Index, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019, accessed 8.12.2019.
 11. Giddens A. 2001. Nowe zasady metody socjologicznej: pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, transl. G. Woroniecka, Nomos.
 12. Giddens A., Sutton P.W. 2014. Essential Concepts in Sociology, Polity Press.
 13. International Women’s Strike, http://parodemujeres.com/, accessed 28.12.2019.
 14. Jessop B. 2001. “Institutional Re(turns) and the Strategic–Relational Approach,” Environment and Planning A: Economy and Space, vol. 33(7), pp. 1213–1235, https://doi.org/10.1068/a32183.
 15. Leming L.M. 2007. “Sociological Explorations: What Is Religious Agency?” The Sociological Quarterly, vol. 48(1), pp. 73–92, https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2007.00071.x.
 16. Leszczyńska K. 2016. Płeć w instytucje uwikłana. Reprodukowanie wzorców kobiecości i męskości przez świeckie kobiety i świeckich mężczyzn w organizacjach administracyjno-ewangelizacyjnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Mrozowicki A. 2010. “Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa,” Forum Socjologiczne, vol. 1, pp. 55–75.
 18. Mrozowicki A., Nowaczyk O., Szlachcicowa I. 2013. Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Nomos.
 19. Pew Research Center. 2017. Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe, https://www.pewforum.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/CEUP-FULL-REPORT.pdf, accessed 16.12.2019.
 20. Skeggs B. 1988. “Gender Reproduction and Further Education: Domestic Apprenticeships,” British Journal of Sociology of Education, vol. 9(2), pp. 131–149, https://doi.org/10.1080/0142569880090201.
 21. Struzik J. 2014. “Seksualność intersekcjonalnie. Spotkania, dyskusje, badania,” Studia Socjologiczne, vol. 215(4), pp. 235–253.
 22. Suddaby R. 2006. “From the Editors: What Grounded Theory Is Not,”The Academy of Management Journal, vol. 49(4), pp. 633–642.
 23. Trąbka A. 2016. “Wybór, kontrola i refleksja. Kategoria sprawstwa w badaniach migracyjnych,” Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, vol. 161(3), pp. 81–102.
 24. Wall D. 2010. “Transgression, Excess, and the Violence of Looking in the Art of Kara Walker,” Oxford Art Journal, vol. 33(3), pp. 279–299.
 25. Zapędowska-Kling K. 2017. “Intersekcjonalność w polityce społecznej,” Społeczeństwo i Ekonomia, vol. 8(2), pp. 20–34, https://doi.org/10.15611/sie.2017.2.02.

Downloads

Download data is not yet available.