Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tłumaczenia

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Keith Tester – Refleksja zarówno socjologiczna, jak i teologiczna: rozmowa z Kieranem Flanaganem

 • Keith Tester
 • Kieran Flanagan
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.11
Opublikowane
1. 11. 2013

Abstrakt

Dla Kierana Flanagana, brytyjskiego socjologa eksplorującego pogranicze tej dziedziny z teologią, katolicyzm to „kreatywny stan liminalny”. W rozmowie z Keithem Testerem opowiada o tym, jak doświadczenie
powrotu do religii wpłynęło na jego zainteresowania socjologiczne, owocując m.in. pracami na temat liturgii oraz wizualności. Odwołując się do „postsekularnych” wątków w pracach klasyków, takich jak Bauman,
Bourdieu, Goffman, Simmel i Weber, Flanagan otwiera przed socjologią nowe problemy i perspektywy, wcześniej pomijane przez „religijnie niemuzykalnych” badaczy społecznych. Opowiada też o przygotowywanej
obecnie pracy pod tytułem Sociology at Prayer. Zdaniem Testera ów pozornie dziwaczny mariaż socjologii i teologii może w istocie stanowić zapowiedź głębokich zmian, z jakimi socjologom wkrótce przyjdzie się uporać.

Bibliografia

 1. Balthasar H.U. von. 1982. The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, t. I. Seeing the Form, tłum. E. Leiva-Merikakis, T. & T. Clark, Edinburgh.
 2. Balthasar H.U. von. 1986. The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, t. III: Studies in Theological Style: Lay Styles, tłum. A. Louth, J. Saward, M. Simon, R. Williams, J. Riches (red.), T. & T. Clark, Edinburgh.
 3. Balthasar, H.U. von. 1988. Theo-Drama: Theological Dramatic Theory. I: Prologomena, tłum. G. Harrison, Ignatius Press, San Francisco.
 4. Balthasar H.U. von. 1991. A Resumé of My Thought, [w:] Hans Urs von Balthasar: His Life and Work, D.L. Schindler, Ignatius Press, Fort Collins, s. 1–5.
 5. Balthasar, H.U. von. 1996. Bernanos: An Ecclesial Existence, tłum. E. Leiva-Merikakis, Ignatius Press, San Francisco.
 6. Benjamin W. 1975. Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, [w:] Twórca jako wytwórca, red. Hubert Orłowski, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 66–105.
 7. Carroll A.J. 2007. Protestant Modernity: Weber, Secularisation and Protestantism, Scranton University Press, Scranton.
 8. Katechizm. 1992. Katechizm Kościoła katolickiego, http://www.tezeusz.pl/cms/tz/fileadmin/user_upload/startowa/KATECHIZM_KO_CIO_A_KATOLICKIEGO.pdf; dostęp: 11.10.2013.
 9. Mikołaj z Kuzy. 1997 Selected Spiritual Writings, tłum. H. Lawrence Bond, Paulist Press, New York.
 10. Elkins J., Morgan D., red. 2009. Re-Enchantment, Routledge, New York.
 11. Flanagan K. 1978. The Rise and Fall of the Celtic Ineligible: Competitive Examinations for the Irish and Indian Civil Services in relation to the Educational and Occupational Structure of Ireland 1853–1921, rozprawa doktorska, University of Sussex.
 12. Flanagan K. 1981a. Competitive Assemblies of God: Lies and Mistakes in Liturgy, „Research Bulletin of the Institute of Worship and Religious Architecture”, University of Birmingham, Birmingham, s. 20–69.
 13. Flanagan K. 1981b. The Experience of Innocence as a Social Construction, „Philosophical Studies” 1981, t. 28, s. 104–139.
 14. Flanagan K. 1985. Liturgy, Ambiguity and Silence: The Ritual Management of Real Absence, „The British Journal of Sociology” 1985, t. 36, nr 2, s. 193–223.
 15. Flanagan K. 1986. To be a Sociologist and a Catholic. A Reflection, „New Blackfriars” 1986, t. 67, wyd. 792, s. 256–
 16. Flanagan K. 1991. Sociology and Liturgy: Re-presentations of the Holy, Macmillan, London.
 17. Flanagan K. 1996. The Enchantment of Sociology: A Study in Theology and Culture, Macmillan, Basingstoke.
 18. Flanagan K. 2001a. Reflexivity, Ethics, and the Teaching of the Sociology of Religion, „Sociology” 2001, t. 35, nr 1, s. 1–19.
 19. Flanagan K. 2001b. Vice and Virtue or Vice Versa: A Sociology of Being Good, [w:] Virtue Ethics and Sociology: Issues of Modernity and Religion, red. K. Flanagan, P.C. Jupp, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 104–124.
 20. Flanagan K. 2004. Seen and Unseen: Visual Culture, Sociology and Theology, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 21. Flanagan K. 2007. Sociology in Theology: Reflexivity and Belief, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 22. Flanagan K. 2008. Sociology into Theology: The Unacceptable Leap, „Theory, Culture & Society” 2008, nr 25, nos. 7–8, s. 236–261.
 23. Flanagan K. 2009a. Conversion: heroes and their sociological redemption, [w:] Conversion in the Age of Pluralism, red. G. Giordano, Brill, Leiden, s. 33–71.
 24. Flanagan K. 2009b. What’s in a Name? The Fate of Sociology in Theology. The Michael Keenan Memorial Lecture 2007, St Thomas More College, Saskatoon.
 25. Flory R., Miller D.E. 2008. Finding Faith: The Spiritual Quest of the Post-Boomer Generation, Rutgers University Press, New Brunswick.
 26. Goffman E. 1977. Człowiek w teatrze życia codziennego, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, PIW, Warszawa.
 27. MacIntyre A. 1996. Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, PWN, Warszawa.
 28. Milbank J. 1990. Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Blackwell, Oxford.
 29. Mills J.O. 1980. Introduction: Of Two Minds, [w:] Sociology and Theology: Alliance and Conflict, red. D. Martin, J.O. Mills, W.S.F. Pickering, The Harvester Press, Brighton, s. 1–14.
 30. Murphy-O’Connor C. 2008. „The Times”, 27 listopada 2008.
 31. Rieff P. 2007. Charisma: The gift of grace and how it has been taken away from us, Pantheon, New York.
 32. Simmel G. 1997. Essays on Religion, red. i tłum. Horst Jürgen Helle, Yale University Press, New Haven.
 33. Suaud C. 1978. La vocation: conversion et reconversion des prêtres ruraux, Les Éditions de Minuit, Paryż.
 34. Weber M. 1948. Nauka jako zawód i powołanie, [w:] Polityka jako zawód i powołanie, tłum. P. Dybel, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa, s. 111–140.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne