Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Wstęp

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Przełom postsekularny

  • Michał Łuczewski
  • Stanisław Burdziej
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.1
Opublikowane
1. 11. 2013

Bibliografia

  1. Beck U., Sznaider N. 2011. Self-limitation of modernity? The theory of reflexive taboos, „Theory and Society” 2011, nr 4(40), s. 417–436.
  2. Burawoy M. 2011. Socjologia anioła. Z Michaelem Burawoyem rozmawia Michał Łuczewski, „Stan Rzeczy” 2011, nr 1(1), s. 209–213.
  3. Burdziej S. 2010. Socjologia postsekularna?, „Studia Socjologiczne” 2010, nr 2(197), s. 89–107.
  4. Łuczewski M. 2011. Demoniczne źródła nauk społecznych, „Stan Rzeczy” 2011, nr 1(1), s. 16–47.
  5. Marquard O. 1994. Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Oficyna Naukowa, Warszawa.
  6. Rorty R. 2009. Filozofia jako praktyka kulturalna, Czytelnik, Warszawa.
  7. Spaemann R. 2009. Odwieczna pogłoska. Pytanie o Boga i złudzenie nowożytności, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne