Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Polityka wydawnicza

„Stan Rzeczy” publikuje wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem (wymóg nie dotyczy tłumaczeń oraz materiałów wizualnych). Przyjmujemy również recenzje książek zarówno polskich, jak i zagranicznych, opublikowanych w ciągu ostatnich 2 lat.

 

Opłaty

„Stan Rzeczy” nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłaszanie artykułów i publikowanie ich na łamach pisma.

Otwarty dostęp

„Stan Rzeczy” wspiera działania służące upowszechnianiu wiedzy bez ograniczeń i opłat. Od momentu publikacji każdy numer „Stanu Rzeczy” zamieszczany jest na stronie internetowej czasopisma w trybie otwartego dostępu.

Prawa autorskie

Autorzy udzielają Wydawcy czasopisma bezpłatnie niewyłącznej licencji nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym do korzystania z artykułu. Autorzy proszeni są jedynie o podawanie pierwotnego źródła publikacji przy ewentualnym wykorzystywaniu tekstu w późniejszych publikacjach.

„Stan Rzeczy” wyraża zgodę i zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych artykułów na prywatnych stronach internetowych oraz w otwartych repozytoriach instytucjonalnych, przy podaniu informacji o publikacji artykułu w „Stanie Rzeczy”.