Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(17) (2019): Nowa kultura prawdy

Poland in Economic Pursuit of the West: Anna Sosnowska, “Explaining Economic Backwardness: Post-1945 Polish Historians on Eastern Europe”

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.17.9
Przesłane
6 grudnia 2020
Opublikowane
01-11-2019

Bibliografia

 1. Berend I., Ránki G. 1982. The European Periphery and Industrialization 1780–1914, Cambridge University Press.
 2. Braudel F. 1992. Civilization and Capitalism, 15th–18th Century, 3 vols., University of California Press.
 3. Brzechczyn K. 2007. “Modele zacofania a transformacja w Europie Wschodniej,” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 1, pp. 255–263.
 4. Fogel R.W. 2014 [2000]. The Fourth Great Awakening and the Future of Egalitarianism, transl. A. Solek, University of Chicago Press.
 5. Kula W. 1976. An Economic Theory of the Feudal System: Toward a Model of the Polish Economy 1500–1800, transl. L. Garner, New Left Books.
 6. Kula W. 2001 [1963]. The Problems and Methods of Economic History, transl. R. Szreter, Ashgate.
 7. Małowist M. 1973. Wschód a zachód Europy w XIII–XVI wieku. Konfrontacja struktur społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 8. Ricardo D. 1817. On the Principles of Political Economy and Taxation, John Murray.
 9. Sedláček T. 2012 [2009]. Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street, transl. D. Bakalarz, Studio Emka.
 10. Sosnowska A. 2005a. “Models of East European Backwardness in Post-1945 Polish Historiography,” East Central Europe, vol. 32, pp. 125–145.
 11. Sosnowska A. 2005b. Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994), TRIO.
 12. Sosnowska A. 2016. Polski Greenpoint a Nowy Jork. Gentryfikacja, stosunki etniczne i imigrancki rynek pracy na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 13. Sosnowska A. 2019. Explaining Economic Backwardness. Post-1945 Polish Historians on Eastern Europe, CEU Press.
 14. Topolski J. 1977. Gospodarka polska a europejska w XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Poznańskie.
 15. Wallerstein I. 1974. The Modern World System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World Economy in the Sixteenth Century, Academic Press.
 16. Wyczański A. 1987. Dogonić Europę, czyli Polska w czasach Zygmunta I (1506–1548), KAW.

Downloads

Download data is not yet available.