Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(11) (2016): Nuda

Filozoficzne paradoksy nudy

 • Maria Pleskaczyńska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.11.2
Przesłane
25 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2016

Abstrakt

Fenomen nudy znany ludziom z doświadczenia bywa przedmiotem badań różnych dyscyplin, w tym filozofii. Za istotny element nudy autorzy uznają poczucie braku sensu, uczucie pustki. Za nudne zwykło się uważać to, co banalne, powtarzalne, nieurozmaicone, pozbawione elementu zaskoczenia. Filozoficzne analizy nudy, ukazujące różne jej aspekty, okazują się w tym kontekście nienudne – poglądy różnych autorów (m.in. S. Kierkegaarda, F. Woltera, F. Nietzschego, M. Heideggera, L. Svendsena, L. Kołakowskiego, T. Gadacza) układają się w swoiste paradoksy, pełne elementów kontrastowych i pozornych sprzeczności.

Bibliografia

 1. Brodski J. 1996. Pochwała nudy, tłum. A. Kołyszko, M. Kłobukowski, Wydawnictwo Znak.
 2. Dalle Pezze B., Salzani C. 2009. Introduction. The Delicate Monster: Modernity and Boredom, [w:] Essays on Boredom and Modernity, red. B. Dalle Pezze, C. Salzani, Editions Rodopi B.V, s. 5–33.
 3. Gadacz T. 2004. Nuda, [w:] tenże, O umiejętności życia, Wydawnictwo Znak, s. 156–166.
 4. Goodstein E. 2005. Experience Without Qualities: Boredom and Modernity, Stanford University Press.
 5. Heidegger M. 1977. Czym jest metafizyka?, tłum. K. Pomian, [w:] tegoż, Budować, mieszkać, myśleć: eseje wybrane, Czytelnik, s. 27–47.
 6. Heidegger M. 2004. Bycie i czas, tłum. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Jankélévitch V. 2005. Forgiveness, tłum. A. Kelley, The University of Chicago Press.
 8. Kierkegaard S. 1982. Albo-albo, tłum. J. Iwaszkiewicz, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 9. Kołakowski L. 2009. Mini wykłady o maxi sprawach: trzy serie, Wydawnictwo Znak, s. 94–101.
 10. Markowski M. 1999. Anatomia ciekawości, Wydawnictwo Literackie.
 11. Meagher R., Mason G. 2012. Environmental enrichment reduces signs of boredom in caged mink, „PLOS”, nr 11(7), s. 1–10.
 12. Miłosz Cz. 1986. Ogród nauk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 13. Montaigne M. 1985. Próby, tłum. T. Żeleński (Boy), t. 3, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Nietzsche F. 2003. Wiedza radosna, tłum. L. Staff, Zielona Sowa.
 15. Nietzsche F. 2004. Antychryst. Próba krytyki chrześcijaństwa, tłum. L. Staff, Zielona Sowa.
 16. Nisbet R. 1998. Nuda, [w:] tenże, Przesądy: słownik filozoficzny, tłum. M. Szczubiałka, Fundacja Aletheia, s. 223–229.
 17. Pascal B. 1989. Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy), Instytut Wydawniczy PAX.
 18. Rembierz M. 1999. Nuda – fikcja – agresja. O przemocy jako przejawie kulturowej bezdomności – szkic z antropologii filozoficznej i filozofii wychowania, [w:] Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych, red. W. Kojsa, R. Mrózek, R. Studenski, t. 2, Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, s. 175–190.
 19. Russell B. 1932. The Conquest of Happiness, George Allen & Unwin LTD.
 20. Schopenhauer A. 1994. Świat jako wola i przedstawienie, tłum. J. Garewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Schopenhauer A. 1995. Metafizyka życia i śmierci, tłum. J. Marzęcki, Ethos.
 22. Sobota D. 2012. Źródła i inspiracje heideggerowskiego pytania o bycie, t. 1, Fundacja Kultury Yakiza.
 23. Svendsen L. 2005. A Philosophy of Boredom, tłum. J. Irons, Reaktion Books.
 24. Tischner J. 1993. Spowiedź rewolucjonisty: czytając „Fenomenologię ducha” Hegla, Wydawnictwo Znak.
 25. Voltaire F. 1999. Kandyd; Prostaczek, tłum. T. Żeleński (Boy), Club International del Libro, s. 5–114.
 26. Wemelsfelder F. 1984. Animal Boredom: Is a Scientific Study of the Subjective Experiences of Animals Possible?, [w:] Advances in Animal Welfare Science, red. M.W. Fox, L. Mickley, Martinus Nijhoff Publishers, s. 115–154.

Downloads

Download data is not yet available.