Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Transfer teorii: Dietlind Hüchtker, Alfrun Kliems (red.), „Überbringen – Überformen –Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert”

  • Mirosława Zielińska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.26
Opublikowane
1. 04. 2016

Bibliografia

  1. Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych, http://www.cbdp.polon.uw.edu.pl/publikacje.html; dostęp: 18.09.2016.
  2. Fleck L. 2007. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel, F. Schmaltz, Wydawnictwo IFiS PAN.
  3. Gosk H. 2010. Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”: w kręgu studiów postzależnościowych nad literaturą polską XX i XXI wieku, Universitas.
  4. Hüchtker D., Kliems A., red. 2011. Überbringen – Überformen – Überblenden. Theorietransfer im 20. Jahrhundert, Böhlau.
  5. Jarnicki P. 2015. Bibliografia recepcji teorii Ludwika Flecka w języku polskim, [w:] Ludwik Fleck. Tradycje – inspiracje – interpretacje, red. B. Płonka-Syroka, P. Jarnicki, B. Balicki, Wydawnictwo Fundacji „Projekt Nauka”, s. 239–255.
  6. Kuhn T. 1979. The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press.
  7. Łotman J. 1999. Kultura i eksplozja, tłum. B. Żyłko, PIW.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne