Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Miejsca pamięci i tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej. Uwagi na marginesie spotkania polskich i niemieckich doświadczeń badawczych w kontekście europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), „Polsko-niemieckie miejsca pamięci”, t. 1–4

 • Tomasz Stryjek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.24
Opublikowane
1. 04. 2016

Bibliografia

 1. Borejsza J.W., Górny M., Wippermann W. 2015. Karol Marks. Socjalistyczny mesjasz?, [w:] PNMP, t. II, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 469–490.
 2. Csáky M. 2015. Pamięć transnarodowa – fenomen hybrydyczny? Kultura jako przestrzeń komunikacji, [w:] PNMP, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 30–46.
 3. Degen A., Dzikowska E. 2015. Wanda, co nie chciała Niemca. Femme polonaise, [w:] PNMP, t. I, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 483–495.
 4. François É., Schulze H., red. 2001. Deutsche Erinnerungsorte, t. I–III, C.H. Beck.
 5. Górny M., Kończal K. 2014. Miejsca pamięci w Europie Wschodniej, czyli o regionalnej (anty)recepcji wędrującego pojęcia lieu de mémoire, [w:] Historie wzajemnych oddziaływań, red. R. Traba, współpraca B. Dziewanowski-Stefańczyk, Oficyna Naukowa, s. 363–387.
 6. Hahn H.H., Traba R. 2015. O czym (nie) opowiadają polsko-niemieckie miejsca pamięci, [w:] PNMP, t. I, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 9–44.
 7. Kleßmann Ch., Traba R. 2015. Kresy & niemiecki Wschód. W poszukiwaniu arkadii i celu misji cywilizacyjnej, [w:] PNMP, t. III, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 41–71.
 8. Kończal K. 2015. Miejsca pamięci. O niebywałej karierze pewnej koncepcji badawczej, [w:] PNMP, t. IV, Scholar, s. 77–100.
 9. Najder Z. i in., red. 2014. Węzły pamięci niepodległej Polski, Fundacja Węzły Pamięci – Muzeum Historii Polski – Znak.
 10. Nivat G. 2007. Les sites de mémoire russe, t. I: Géographie de la mémoire russe, Fayard.
 11. Nora P., red. 1984–1992. Les lieux de mémoire, Gallimard.
 12. Orłowski H. 2015. Niejedno ma imię… Stereotypy długiego trwania a miejsca pamięci, [w:] PNMP, t. IV, Scholar, s. 101–112.
 13. Stryjek T. 2014. Francja – Niemcy – Polska/Niemcy – …: Polskie badania pamięci a wyzwanie opracowania historii Europy Wschodniej na drugim poziomie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3, s. 211–236.
 14. Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2015a. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. I: Wspólne/Oddzielne, Scholar.
 15. Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2015b. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. II: Wspólne/Oddzielne, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 16. Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2012. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. III: Paralele, Scholar.
 17. Traba R., Hahn H.H., red., współpraca M. Górny, K. Kończal. 2013. Polsko-niemieckie miejsca pamięci (PNMP), t. IV: Refleksje metodologiczne, Scholar.
 18. Traba R., Loew P.O., red. 2015. Deutsch-polnische Erinnerungsorte, t. 5: Erinnerung auf Polnisch. Texte zu Theorie und Praxis des sozialen Gedächtnisses, Ferdinand Schöningh Verlag.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne