Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Wędrówki pojęć. Jakiej nawigacji potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.), „Travelling Concepts for the Study of Culture”

 • Aleksandra Kil
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.21
Opublikowane
1. 04. 2016

Bibliografia

 1. Bachmann-Medick D. 2012. Cultural turns. Nowe kierunki w naukach o kulturze, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa.
 2. Bal M. 2012. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury.
 3. Burszta W., Zeidler-Janiszewska A. 2012. Poza akademickimi podziałami. Wędrowanie z Mieke Bal, [w:] M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, tłum. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, s. 11–22.
 4. Burzyńska A. 2012. Kulturowy zwrot teorii, [w:] Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M.P. Markowski, R. Nycz, Universitas, s. 41–92.
 5. Domańska E. 2010. Jakiej metodologii potrzebuje współczesna humanistyka?, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 45–55.
 6. Fleck L. 2006. Psychosocjologia poznania naukowego. „Powstanie i rozwój faktu naukowego” oraz inne pisma z filozofii poznania, red. Z. Cackowski, S. Symotiuk. Wydawnictwo UMCS.
 7. Fleck L. 2007. Style myślowe i fakty. Artykuły i świadectwa, red. S. Werner, C. Zittel i F. Schmaltz, Wydawnictwo IFiS PAN.
 8. Galison P. 2010. Trading with the Enemy, [w:] Trading Zones and Interactional Expertise. Creating New Kinds of Collaboration, red. M. Gorman, MIT Press, s. 25–52.
 9. Jagoszewska J. 2012. Kulturoznawstwo jako niedokończony projekt, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 7, s. 7–26.
 10. Janion M., Szczuka K. 2014. Janion. Transe – traumy – transgresje, t. 2: Profesor Misia, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 11. Latour B. 2012. Wizualizacja i poznanie: zrysowywanie rzecz y razem, tłum. A. Derra i M. Frąckowiak, „AVANT”, t. 3, s. 207–257.
 12. Majewski T., Rejniak-Majewska A., Marzec W., red. 2014. Migracje modernizmu. Nowoczesność i uchodźcy, Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie i Narodowe Centrum Kultury.
 13. Neumann B., Nünning A., red. 2012. Travelling Concepts for the Study of Culture, De Gruyter.
 14. Neumann B., Zierold M. 2012. Cultural Memory and Memory Cultures, [w:] Travelling Concepts for the Study of Culture, red. B. Neumann, A. Nünning, De Gruyter.
 15. Said E. 1983. Traveling Theory, [w:] tegoż, The World, the Text and the Critic, Harvard University Press.
 16. Surman J. 2013. Wędrujące pojęcia i studia kultury, „Przegląd Kulturoznawczy”, nr 18, s. 330–335.
 17. Topp I. 2014. Słowa niemodne? Kultura, symbol, tradycja, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 18. Williams R. 1983. Keywords. A vocabulary of culture and society, Oxford University Press.
 19. Zeidler-Janiszewska A. 2013. Wprowadzenie do panelu „Kulturoznawstwo wobec zwrotu wizualnego i innych zwrotów”, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Kraków.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne