Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tłumaczenia

Nr 1(10) (2016): Wędrujące pojęcia

Negocjowanie nowoczesności

 • Balázs Trencsényi
 • Maciej Janowski
 • Monika Baár
 • Maria Falina
 • Michal Kopeček
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.10.6
Opublikowane
1. 04. 2016

Bibliografia

 1. Ball T., Bellamy R., red. 2003. Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, Cambridge University Press.
 2. Berend I.T. 2005. History Derailed: Central and Eastern Europe in the Long Nineteenth Century, University of California Press.
 3. Cornis-Pope M., Neubauer J., red. 2004–2010. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, t. I–IV, John Benjamins Publishing Company.
 4. Discourses of Collective Identity in Central and Southeast Europe, 1770–1945: t. I: Trencsényi, B., Kopeček, M., red. 2006. Late Enlightenment – Emergence of the Modern „National Idea”, Central European University Press. t. II: Trencsényi, B., Kopeček, M., red. 2007. National Romanticism – The Formation of National Movements, Central European University Press. t. III/1: Ersoy, E. Górny, M., Kechriotis, V., red. 2010. Modernism – The Creation of Nation States, Central European University Press. t. III/2: Ersoy, E. Górny, M., Kechriotis, V., red. 2010. Modernism – Representations of National Culture, Central European University Press. t. IV: Mishkova, D., Turda, M., Trencsényi, B., red. 2014. Anti-Modernism – Radical Revisions of Collective Identity, Central European University Press.
 5. Freeden M. 1996. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach, Clarendon Press.
 6. Gibbons M.T., red. 2014. The Encyclopedia of Political Thought, t. I–VIII, Wiley-Blackwell.
 7. Handelsman M. 1923. Rozwój narodowości nowoczesnej, Państwowy Instytut Wydawniczy.
 8. Janos A. 2002. East Central Europe in the Modern World: The Politics of the Borderlands from Pre- to Postcommunism, Stanford University Press.
 9. Janowski M. 2002. Three Historians, [w:] Central European University History Department Yearbook 2001–2002, Central European University, s. 199–232.
 10. Lampe J.R. 2006. Balkans into Southeastern Europe, Palgrave Macmillan.
 11. Macůrek J. 1946. Dějepisectví evropského východu, Historický Klub.
 12. Maslowski M., Delsol Ch., red. 1998. Histoire des idées politiques de l’Europe centrale, Presses Universitaires de France.
 13. Mishkova D., red. 2009. „We, The People” – Politics of National Peculiarity in Southeast Europe, Central European University Press.
 14. Müller J.-W. 2011. Contesting Democracy. Political Ideas in Twentieth-Century Europe, Yale University Press.
 15. Okey R. 1987. Eastern Europe 1740–1985: Feudalism to Communism, University of Minnesota Press.
 16. Pocock J.G.A. 1989. Languages and Their Implications: The Transformation of the Study of Political Thought, [w:] tegoż, Politics, Language & Time, University of Chicago Press, s. 3–41.
 17. Scala S., Mastellone S. 1998. European Political Thought, 1815–1989, Westview Press.
 18. Wandycz P.S. 1995. Cena wolności: historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza do współczesności, Znak.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne