Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Różne oblicza kapitału społecznego. Piotr Mikiewicz, „Kapitał społeczny i edukacja”

  • Krzysztof Czarnecki
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.24
Przesłane
24 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Bibliografia

  1. Fine B. 2010. Theories of Social Capital. Researchers Behaving Badly, Pluto Press.
  2. Growiec K. 2011. Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, SWPS.
  3. Klimowicz M., Bokajło W., red. 2010. Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.
  4. Mikiewicz P. 2014. Kapitał społeczny i edukacja, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Musoba G., Baez B. 2009. The cultural capital of cultural and social capital: An economy of translations, [w:] Higher Education: Handbook of Theory and Research 24, red. J.C. Smart, Springer.
  6. Portes A. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology”, nr 24, s. 1–24.
  7. Putnam R.D. 2008. Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura i S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
  8. Reay D. 2004. It’s All Becoming a Habitus’: Beyond the Habitual Use of Habitus in Educational Research, „British Journal of Sociology of Education”, vol. 25, nr 4, s. 431–444.
  9. Skawińska E., red. 2012. Kapitał społeczny w rozwoju regionu, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Downloads

Download data is not yet available.