Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

(Nie)biedna wieś polska. Amanda Krzyworzeka, „Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej”

 • Zofia Włodarczyk
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.23
Opublikowane
1. 11. 2015

Bibliografia

 1. Bukraba-Rylska I. 2005. Na temat wsi i socjologii wsi: pomiędzy dyskursem wiejsko-plebejskim a miejsko-inteligenckim, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 2. Bukraba-Rylska I. 2008. Socjologia wsi polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Gdula M., Lewicki M., Sadura P. 2014. Praktyki kulturowe klasy ludowej. Krytyka Polityczna, https://issuu.com/krytykapolityczna/docs/isz-raportpraktyki-kulturowe-klasy; dostęp 05.06.2016.
 4. Główny Urząd Statystyczny. 2007. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich.
 5. Główny Urząd Statystyczny. 2012. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
 6. Gorlach K. 1995. Pozycja klasowa właścicieli rodzinnych gospodarstw rolnych. Próba charakterystyki, [w:] Wieś i jej mieszkańcy. Zróżnicowania, postawy i strategie zachowań, red. B. Fedyszak-Radziejowska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 7. Halamska M., red. 2011. Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 8. Krzyworzeka A. 2014. Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Szpak E. 2005. Między osiedlem a zagrodą. Życie codzienne mieszkańców PGRów, Wydawnictwo Trio.
 10. Szpak E. 2013. Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 11. Wasilewski K. 2013. Młodzież wiejska na uniwersytecie – droga na studia, mechanizmy alokacji, postawy wobec studiów, Wydawnictwo Naukowe UMK.
 12. Włodarczyk Z. 2013. Między rodziną a lokalną społecznością. Sprawstwo w biografiach kobiet wiejskich, otwarta.org/wp-content/uploads/2014/07/Zofia-Włodarczyk-esej.pdf; dostęp: 06.05.2016.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne