Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Bóg jako alegoria królów: zwolennicy i wrogowie: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). „The Problem of Political Theology”

 • Robert Pawlik
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.17
Opublikowane
1. 11. 2013

Bibliografia

 1. Armada P., Górnisiewicz A., Matuszek K.C. red. 2012. The Problem of Political Theology, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 2. Augustyn. 1977. O państwie Bożym, tłum. W. Kornatowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 3. Bartyzel J. 2007. Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w tradycyjnym nauczaniu Kościoła, „Pro Fide Rege et Lege” 2007, nr 2, s. 35–52.
 4. Cochrane Ch.N. 1960. Chrześcijaństwo i kultura antyczna, tłum. G. Pianko, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 5. Cranz F.E. 1952. Kingdom and Polity in Eusebius of Caesarea, „Harvard Theological Review” 1952, nr 1, s. 47–66.
 6. Goodenough E.R. 1928. The Political Philosophy of Hellenistic Kingship, „Yale Classical Studies” 1928, s. 55–102.
 7. Górnisiewicz A. 2012. The Problem of the Closure of any Political Theology: Remarks on the Controversy between Erik Peterson and Carl Schmitt, [w:] The Problem of Political Theology, Górnisiewicz A., Armada P., Matuszek K.C. red., Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 45–57.
 8. Hartwich D., Assmann A., Assmann J. Posłowie [w:] J. Taubes (2010), s. 209–255.
 9. Janssens D. 2012. Violent Grace: The Theologico-Political Problem in Ancient Poetry and Philosophy, [w:] The Problem of Political Theology, Górnisiewicz A., Armada P., Matuszek K.C. red., Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 29–43.
 10. Justyn Męczennik. 2012. Apologia, 1. 6.1, tłum. L. Misiarczyk, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 11. Kantorowicz E. 2007. Dwa ciała króla. Studium ze średniowiecznej teologii politycznej, tłum. M. Michalski, A. Krawiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Lilla M. 2009. Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, tłum. J. Mikos, W.A.B., Warszawa.
 13. Łuczewski M. 2012. The Sleep of Monsters Produces Reason, [w:] The Problem of Political Theology, Górnisiewicz A., Armada P., Matuszek K.C. red., Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków, s. 199–219.
 14. Marquard O. 1994. Pochwała politeizmu. O monomityczności i polimityczności, tłum. K. Krzemieniowa, [w:] Rozstanie z filozofią pierwszych zasad, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 92–119.
 15. Meier H. 2003–2004. Czym jest teologia polityczna? Wstępne uwagi na temat kontrowersyjnego pojęcia, tłum. M. Kurkowska, „Teologia Polityczna” 2003–2004, z. 1, s. 178–184.
 16. Momigliano A. 1984. The Theological Efforts of the Roman Upper Classes in the First Century B.C., „Classical Philology” 1984, nr 3, s. 199–211.
 17. Nancy J-L. 2007. Church, State, Resistance, „Journal of Law and Society” 2007, nr 1, s. 3–13.
 18. Orygenes. 1986. Przeciw Celsusowi, tłum. S. Kalinkowski, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.
 19. Peterson E. 1959. Das Problem des Nationalismus im Alten Christentum, [w:] Frühkirche, Judentun und Gnosis, Herder, Freiburg im Breisgau, s. 51–63.
 20. Peterson E. 2012a. Chrystus jako imperator, tłum. T.M. Myśków, „44.Magazyn Apokaliptyczny” 2012, z. 4. s. 11–21.
 21. Peterson E. 2012b. Monoteizm jako problem polityczny, tłum. J. Duraj, „Res Publica Nowa” 2012, nr 210, s. 38–61.
 22. Platon. 1948. Państwo, tłum. W. Witwicki, Wiedza, Warszawa.
 23. Platon. 1960. Prawa, tłum. M. Maykowska, PWN, Warszawa.
 24. Rousseau J.J. 1966. Umowa społeczna, tłum. A. Peratiatkowicz, PWN, Warszawa.
 25. Rüpke J. 2005. Varro’s tria genera theologiae: Religious thinking in the late Republic, „Ordia prima” 2005, nr 4, s. 107–129.
 26. Sachot M. 1998. L’invention du Christ. Genèse d’une religion, Odile Jacob, Paris.
 27. Scattola M. 2011. Teologia polityczna, tłum. P. Borkowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 28. Schmidt H. 1968. Uwagi i zapytania dotyczące zagadnienia „chrystologii politycznej”, tłum. M. Starnawska, „Concilium” 1968, nr 2, s. 330.
 29. Schmitt C. 2000. Teologia polityczna, [w:] tegoż, Teologia polityczna i inne pisma, tłum. M. Cichocki, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków–Warszawa, s. 33–83.
 30. Stroumsa G. 1999. Early Christianity as Radical Religion, [w:] Barbarian Philosophy: The Religious Revolution of Early Christianity, Mohr Siebeck, Tübingen, s. 8–27.
 31. Taubes J. 2010. Teologia polityczna świętego Pawła, tłum. M. Kurkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Fundacja Świętego Mikołaja, Redakcja „Teologii Politycznej”, Warszawa.
 32. Taubes J. 2013. Apokalipsa i polityka. Eseje mesjańskie, tłum. P. Graczyk, R. Kuczyński, A. Kujawa-Eberharter, B. Kuźniarz, A. Lipszyc, K. Marulewska, P. Nowak, T. Ososiński, R. Pawlik, M. Rychter, A. Serafin,
 33. P. Sosnowska, Biblioteka kwartalnika KRONOS, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa.
 34. Tertulian. 1947. Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Księgarnia Akademicka, Poznań.
 35. Tertulian. 1983. Do pogan, tłum. E. Stanula, [w:] Wybór pism II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.
 36. Trybusiewicz J. 1968. De Maistre, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 37. Valadier P. 2010. Nędza polityki i moc religii, tłum. T. Żeleźnik, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 38. Van Nuffelen P. 2010. Varro’s Divine Antiquities: Roman Religion as an Image of Truth, „Classical Philology” 2010, nr 2 s. 162–188.
 39. Vidal-Naquet P. 2003. Ateny i Atlantyda, Struktura i znaczenie mitu platońskiego, tłum. L. Trzcionkowski, [w:] Czarny Łowca. Formy myśli i formy życia społecznego w świecie greckim, Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 331–352.
 40. Wergiliusz. 1987. Eneida, tłum. Z. Kubiak, PIW, Warszawa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne