Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Procesy uspołecznienia w społeczeństwie po-nowoczesnym. Mirosława Marody, „Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna”

  • Renata Dopierała
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.20
Przesłane
24 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Bibliografia

  1. Beck U. 2002. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  2. Gergen K. 2009. Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, tłum. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Giddens A. 2001. Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późne nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Maffesoli M. 2008. Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Marody M. 2014. Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  6. Marody M., Giza-Poleszczuk A. 2004. Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
  7. Simmel G. 2005. Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Sennett R. 2009. Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Wydawnictwo Literackie Muza.
  9. Thompson J. 2001. Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, Wydawnictwo Astrum.

Downloads

Download data is not yet available.