Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Komentarze

Nr 2(9) (2015): Odwaga cywilna

Jakub Karpiński – pierwszy peerelista

 • Jerzy Eisler
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.9.10
Przesłane
23 czerwca 2020
Opublikowane
01-11-2015

Bibliografia

 1. Brzostek B. 2000. Nota biograficzna o Jakubie Karpińskim, [w:] Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, t. 1, red. J. Skórzyński, P. Sowiński, M. Strasz, Karta.
 2. Eisler J. 1991. Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje, PWN.
 3. Eisler J. 2000. Cykliczne kryzysy władzy – źródła i konsekwencje, „Wiadomości Historyczne”, nr 1.
 4. Eisler J. 2006. Polski rok 1968, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.
 5. Głowacki A. 1985. Kryzys polityczny 1970 roku w świetle wydarzeń na Wybrzeżu Szczecińskim, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.
 6. Holzer J. 1983. „Solidarność” 1980–1981. Geneza i historia, Instytut Literacki.
 7. Jedlicki W. 1963. Klub Krzywego Koła, Instytut Literacki.
 8. Karpiński J. 1983. Polska, komunizm, opozycja. Słownik, Polonia Book Fund Limited.
 9. Karpiński J. [Marek Tarniewski] 1977. Krótkie spięcie (marzec 1968), Instytut Literacki.
 10. Karpiński J. [Marek Tarniewski] 1979. Porcja wolności (październik 1956), Instytut Literacki.
 11. Karpiński J. [Marek Tarniewski] 1982. Płonie komitet (grudzień 1970–czerwiec 1976), Instytut Literacki.
 12. Karpiński J. 1988. Taternictwo nizinne, Instytut Literacki.
 13. Karpiński J. 1989. Portrety lat. Polska w odcinkach 1944–1988, Polonia Book Fund.
 14. Karpiński J. 1992. Dziwna wojna, Instytut Literacki – PoMost.
 15. Karpiński J. 2001a. Wykres gorączki. Polska pod rządami komunistycznymi, Wydawnictwo UMCS.
 16. Karpiński J. 2001b. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Świat Książki.
 17. Karpiński J. 2003. Polska po przejściach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 18. Kersten K. 1982. Historia polityczna Polski 1944–1956, Margines.
 19. Kersten K. 1984. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Krąg.
 20. Kersten K. 1989. Jałta w polskiej perspektywie, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 21. Kisielewski S. 1988. Według alfabetu, Wola.
 22. Kielski Ł. 1973. Jeszcze o wydarzeniach marcowych, „Kultura”, nr 11.
 23. Korboński S. 1956. W imieniu Kremla, Instytut Literacki.
 24. Korboński S. 1963. W imieniu Polski Walczącej, Wydawnictwo B. Świderski.
 25. Micewski A. 1978. Współrządzić czy nie kłamać? PAX i Znak w Polsce 1945–1976, Libella.
 26. Micewski A. 1982. Kardynał Wysz yński. Prymas i Mąż Stanu, Éditions du Dialogue.
 27. Micewski A. 1987. Kościół wobec „Solidarności” i stanu wojennego, Éditions du Dialogue.
 28. Miłosz Cz. 1953. Zniewolony umysł, Instytut Literacki.
 29. Miłosz Cz. 1955. Zdobycie władzy, Instytut Literacki.
 30. Nowicki J. 1972. Mówi Warszawa… Wydarzenia marcowe w prasie polskiej. Zarys obrazu i próby teorii, „Kultura”, nr 9 i 10.
 31. Paczkowski A. [Jakub Andrzejewski] 1986. Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC PZPR 1948–1982, Krąg.
 32. Roszkowski W. [Andrzej Albert] 1984. Najnowsza historia Polski, cz. III: 1945–1956 i cz. IV: 1956–1980, Krąg.
 33. Torańska T. 1984. Oni, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 34. Trznadel J. 1987. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 35. Turlejska M. [Łukasz Socha] 1986. Te pokoleniami żałobami czarne…Skazani na śmierć i ich sędziowie 1944–1956, Niezależna Oficyna Wydawnicza.
 36. Tyrmand L. 1980. Dziennik 1954, Polonia Book Fund.
 37. Werblan A. 1988. Władysław Gomułka – sekretarz generalny PPR, Książka i Wiedza.
 38. Żenczykowski T. 1981. Dramatyczny rok 1945. Szkic historyczny, Głos.
 39. Żenczykowski T. 1983. Dwa komitety 1920, 1944 : Polska w planach Lenina i Stalina. Szkic historyczny, Spotkania.
 40. Żenczykowski T. 1988. Polska Lubelska 1944, Spotkania.
 41. a. Wydarzenia marcowe 1968, Instytut Literacki.
 42. b. Polskie przedwiośnie. Dokumentów marcowych część II: Czechosłowacja,Instytut Literacki.
 43. c. Nie o egalitaryzm chodziło, „Kultura”, nr 6.

Downloads

Download data is not yet available.