Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(5) (2013): Postsekularyzmy

Przerwane milczenie: Sonia M. Hedgepeth, Rochelle G. Saidel (red.). „Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust”

 • Weronika Grzebalska
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.5.22
Opublikowane
1. 11. 2013

Bibliografia

 1. Allen B. 1996. Rape Warfare: the Hidden Genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia, MI: University of Minnesota Press, Minneapolis.
 2. Amesberger H., Auer, Halbmayr B. 2004. Sexualisierte Gewalt. Weibliche Erfahrungen in NS-Konzentrationslagern, Mandelbaum Verlag, Wien.
 3. Branche R., Virgili F. red. 2012. Rape in Wartime. Genders and Sexualities in History, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 4. Goldenberg, M. 2005. Sex, Rape and Survival. Jewish Women and the Holocaust, http://www.theverylongview.com/WATH/essays/sexrapesurvival.htm;
 5. Grzesiuk S. 1972. Pięć lat kacetu, Książka i Wiedza, Warszawa.
 6. Hedgepeth S.M., Saidel R.G. red. 2010. Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust, Brandeis University Press/University Press of New England, Lebanon.
 7. Heineman E. 2011. Sexual Violence in Conflict Zones. From the Ancient World to the Era of Human Rights, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
 8. Horowitz S. 1994. Memory and Testimony in Women Survivors of Nazi Genocide, [w:] Women of the World: Jewish Women and Jewish Writing, red. J. Baskin, Wayne State University Press, Detroit, s. 258–282.
 9. Langer L. 1998. Gendered Suffering? Women in Holocaust Testimonies, [w:] Women in the Holocaust, red. D. Ofer, L. Weitzman, Yale University Press, New Heaven, s. 351–363.
 10. Nikliborc A. 2010. Uwięzione w KL Auschwitz-Birkenau. Traumatyczne doświadczenia kobiet odzwierciedlone w dokumentach osobistych, Nomos, Kraków.
 11. Ofer D., Weitzman L.J. red. 1998. Women in the Holocaust, Yale University Press, New Haven, London.
 12. Ostrowska J. 2007. Wielkie przemilczenie. Prostytucja w obozach koncentracyjnych, „Krytyka Polityczna” 2007, nr 14.
 13. Ravitz J. 2011. Silence Lifted: The untold stories of rape during the Holocaust, 24.06.2011, http://www.cnn.com/2011/WORLD/europe/06/24/holocaust.rape/index.html; dostęp:.
 14. Ricoeur P. 1995. Pamięć – Zapomnienie – Historia, [w:] Tożsamość w czasach zmiany, red. K. Michalski, Wyd. SIW Znak, Kraków, s. 22–43.
 15. Rittner C., Roth J. red. 1993. Different Voices: Women & the Holocaust, Paragon House, New York.
 16. Saidel R. 2004. The Jewish Women of Ravensbrück Concentration Camp, University of Wisconsin Press, Madison.
 17. Stiglmayer A. red. 1994. Mass Rape: The War Against Women in Bosnia--Herzegovina, University of Nebraska Press, Lincoln.
 18. Tompkins T. 1995. Prosecuting Rape as a War Crime: Speaking the Unspeakable, „Notre Dame Review” 1995, nr 70, s. 845–890.
 19. Weseli A. 2007. Homoseksualiści i homoseksualizm w KL Auschwitz-Birkenau w świetle oświadczeń byłych więźniów obozu, „Przegląd Historyczny” 2007, nr 2, s. 425–435.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne