Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Paradoksalna reprezentacja: Andrzej Waśkiewicz. „Paradoksy idei reprezentacji politycznej”

 • Adam Gendźwiłł
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.19
Opublikowane
1. 04. 2013

Bibliografia

 1. Biezen I. van, Saward M. 2008. Democratic Theorists and Party Scholars: Why They Don’t Talk to Each Other, and Why They Should, “Perspectives on Politics” 2008, t. 6, nr 1, s. 21–35.
 2. Latour B. 2005. From Realpolitik to Dingpolitik or How to Make Things Public, [w:] Making Things Public: Atmospheres of Democracy, red. B. Latour, P. Weibel. MIT Press, Ann Arbor, s. 4–31.
 3. Latour B. 2009. Polityka natury, tłum. A. Czarnacka. Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 4. Pitkin H.F. 2004. Representation and Democracy: Uneasy Alliance. “Scandinavian Political Studies” 2004, t. 27, nr 3, s. 335–342.
 5. Rosanvallon P. 2011a. Democratic legitimacy: Impartiality, reflexivity, proximity, tłum. A. Goldhammer, Princeton University Press, Princeton. (wyd. oryginalne: 2008, Ed. Seuil, Paris)
 6. Rosanvallon P. 2011b. Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności, tłum. A. Czarnacka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław. (wyd. ang.: 2008, Cambridge University Press, Cambridge)
 7. Rosenblum N.L. 2008. On the Side of the Angels: An Appreciation of Parties and Partisanship, Princeton University Press, Princeton.
 8. Saward M. 2008. Making Representations: Modes and Strategies of Political Parties, “European Review” 2008, t. 16, nr 3, s. 271–286.
 9. Schmitter P.C. 2000. Neo-corporatism and the consolidation of Neo-democracy, [w:] The Challenges of Theories on Democracy, red. S.U. Larsen. Columbia University Press, Boulder.
 10. Schmitter P.C. 2003. Democracy in Europe and Europe’s Democratization,“Journal of Democracy” 2003, t. 14, nr 4, s. 71–85.
 11. Waśkiewicz A. 2012. Paradoksy idei reprezentacji politycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne