Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 1(4) (2013): Stan sztuki

Książka o Żydach: Paweł Śpiewak. „Żydokomuna. Interpretacje historyczne”

 • Błażej Brzostek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.4.14
Opublikowane
1. 04. 2013

Bibliografia

 1. Eisler J. 2006. Polski rok 1968, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa.
 2. Gontarczyk P. 2012. Stereotypy i propaganda, „Uważam Rze” 21–27 V 2012.
 3. Grabski A. 2012. Stracona szansa, czyli o „Żydokomunie”. http://www.archiwumetnograficzne.edu.pl/readarticle.php?article_id=125; dostęp:15.12.2012.
 4. Melcer W. 1936. Czarny ląd – Warszawa, s.n., Warszawa.
 5. Muszyński W. 2012. Egzorcyzmy wokół żydokomuny. http://stary.naszdziennik.pl/index.php?dat=20120411&typ=my&id=my03.txt;dostęp: 15.12.2012.
 6. Osęka P. 1999. Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie marca 1968, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa.
 7. Stola D. 2000. Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 8. Śpiewak P. 2012. Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa.
 9. Tokarska-Bakir J., Żydzi czarni i czerwoni, „Gazeta Wyborcza” 21–22 VII 2012.
 10. Uniłowski Z. 1938. Blaski i nędze, [w:] Jesteśmy w Warszawie. Przewodnik literacki po stolicy, s.n. Warszawa.
 11. Warszawski D. 2012. Skąd Żydzi w tej komunie?, „Gazeta Wyborcza” 7–8 VII 2012.
 12. Wiszniewicz J. 2008. Życie przecięte. Opowieści pokolenia Marca, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne