Kil, Aleksandra. „ Wędrówki pojęć. Jakiej Nawigacji Potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.), «Travelling Concepts for the Study of Culture»”. Stan Rzeczy, no. 1(10) (kwiecień 1, 2016): 413-425. Udostępniono sierpień 11, 2022. https://www.stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/327.