Kučera, Rudolf. „ Wobec Dogmatyzmu. Zachodni Marksizm, «The Making of the English Working Class» I Komunistyczne Historiografie W NRD, Czechosłowacji I Polsce 1948–1990”. Stan Rzeczy, no. 1(10) (kwiecień 1, 2016): 144-166. Udostępniono sierpień 11, 2022. https://www.stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/316.