Jędrzejczak, Helena Anna. „ Dietricha Bonhoeffera Krytyka Teologii Liberalnej”. Stan Rzeczy, no. 2(9) (listopad 1, 2015): 141-160. Udostępniono marzec 22, 2023. https://www.stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/287.