Matuszek , Krzysztof C. „Habermas a Luhmann – Systemy I Ideologie: Tomasz Maślanka. «Racjonalność I Komunikacja. Filozoficzne Podstawy Teorii społecznej Jürgena Habermasa»”. Stan Rzeczy, no. 1(2) (kwiecień 1, 2012): 268-271. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://www.stanrzeczy.edu.pl/index.php/srz/article/view/139.