Rozwadowski, Łukasz. „Inność W Sporze O Gender. Analiza Kulturoznawcza”. Stan Rzeczy, nr 1(20), kwiecień 2021, s. 111-36, doi:10.51196/srz.20.5.