Stryjek , T. „ Miejsca pamięci I tożsamości W Europie Środkowo-Wschodniej. Uwagi Na Marginesie Spotkania Polskich I Niemieckich doświadczeń Badawczych W kontekście Europejskim: Robert Traba, Hans Henning Hahn (red.), «Polsko-Niemieckie Miejsca pamięci», T. 1–4”. Stan Rzeczy, nr 1(10), kwiecień 2016, s. 441-54, doi:10.51196/srz.10.24.