Kil, A. „ Wędrówki pojęć. Jakiej Nawigacji Potrzebuje współczesna humanistyka?: Birgit Neumann, Ansgar Nünning (red.), «Travelling Concepts for the Study of Culture»”. Stan Rzeczy, nr 1(10), kwiecień 2016, s. 413-25, doi:10.51196/srz.10.21.