Łuczewski, M. „ Kontrrewolucyjne pojęcie. «Polityka historyczna» W Polsce”. Stan Rzeczy, nr 1(10), kwiecień 2016, s. 221-57, doi:10.51196/srz.10.13.