Kučera, R. „ Wobec Dogmatyzmu. Zachodni Marksizm, «The Making of the English Working Class» I Komunistyczne Historiografie W NRD, Czechosłowacji I Polsce 1948–1990”. Stan Rzeczy, nr 1(10), kwiecień 2016, s. 144-66, doi:10.51196/srz.10.10.