Pawlik, R. „Bóg Jako Alegoria królów: Zwolennicy I Wrogowie: Paweł Armada, Arkadiusz Górnisiewicz, Krzysztof C. Matuszek (red.). «The Problem of Political Theology»”. Stan Rzeczy, nr 2(5), listopad 2013, s. 265-79, doi:10.51196/srz.5.17.