Dudek , Antoni. „ Jakub Karpiński Jako Historyk”. Stan Rzeczy, nr 2(9), listopad 2015, s. 165-71, doi:10.51196/srz.9.9.