Jędrzejczak, Helena A. „ Dietricha Bonhoeffera Krytyka Teologii Liberalnej”. Stan Rzeczy, nr 2(9), listopad 2015, s. 141-60, doi:10.51196/srz.9.8.