Bilewicz, M., i M. Olechowski. „ Psychologia społeczna. W pułapkach zaangażowania: Polska I świat”. Stan Rzeczy, nr 1(6), kwiecień 2014, s. 159-76, doi:10.51196/srz.6.8.