Warchala, M. „Postsekularne Konstelacje nowoczesności. O Historycznych związkach Religii I Nauk społecznych”. Stan Rzeczy, nr 2(5), listopad 2013, s. 75-92, doi:10.51196/srz.5.6.